AI dreigt vooral vrouwen werkloos te maken

vrouwen

Vrouwen worden waarschijnlijk meer de dupe van de opkomst van AI dan mannen, blijkt uit verschillende berichten in de media. Onderzoekers berekenden dat vrouwen in de Verenigde Staten anderhalf keer meer kans hebben dan mannen om een nieuw beroep te moeten zoeken, omdat hun werk wordt overgenomen door AI.

Computers nemen werk vrouwen over

Volgens een nieuw rapport van het Amerikaanse organisatieadviesconcern McKinsey zou AI weleens bijna een derde van het totaal aan gewerkte uren in de Amerikaanse economie overbodig kunnen maken.
Dat komt volgens de kenners doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de bedrijfstakken met banen met lagere lonen. Dat is bij uitstek werk dat makkelijker door een computer gedaan zou kunnen worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om ondersteunend kantoorwerk en klantenservice-banen.

Kloof in de loopbaan

Het is zeer verontrustend dat vrouwen sneller hun baan dreigen te verliezen aan AI, stelt Nicole van Det. Zij is Country Managing Director bij Accenture Nederland. “Onderzoekers hebben berekend dat zij anderhalf keer meer kans hebben dan mannen om een nieuw beroep te moeten zoeken, gezien hun werk vatbaarder is voor automatisering.”

Terwijl vrouwen vaak hun loopbaan op gelijke voet starten met hun mannelijke collega’s, zien we later een kloof ontstaan, benoemt Det. “Dit wijst op een verouderd genderbeeld op de arbeidsmarkt. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken diversiteit in alle bedrijfslagen nog urgenter. Zonder doortastende interventies kan vooruitgang jaren op zich laten wachten.” Het is tijd om vrouwen gelijke kansen op de arbeidsmarkt te geven, stelt Det. “En wel nu”

Nog lang geen arbeidsmarktgelijkheid

Volgens het Global Gender Gap Report 2023 van WEF zullen vrouwen met de huidige aanpak wereldwijd naar verwachting nog 169 jaar moeten wachten op arbeidsmarktgelijkheid. Det: “Voor een ontwikkeld land als Nederland, dat op de 77ste plaats staat voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, is dit onaanvaardbaar. Met slechts 15 procent vrouwelijke topbestuurders wordt pijnlijk duidelijk dat genderongelijkheid op de arbeidsmarkt nog steeds aan de orde is.”

Doorstroom van vrouwen

Er zijn in Nederland veel goed gekwalificeerde en opgeleide vrouwen, is de overtuiging van Det. “We moeten er alles aan doen om hun doorstroom naar senior leiderschapsrollen te bevorderen. Zonder actie nu, is de kans groot dat we in de 22ste eeuw nog steeds geconfronteerd worden met arbeidsongelijkheid voor vrouwen. De conclusie van het onderzoek dreigt dan werkelijkheid te worden.”

Gerelateerde berichten...