AP moet flink uitbreiden voor bescherming digitaliserend Nederland

digitale gegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens zal flink moeten uitbreiden om digitaliserend Nederland goede bescherming te kunnen bieden. Dat staat in de meerjarenbegroting die de Autoriteit donderdag publiceerde.

Ontwikkelingen als gezichtsherkenning, internet of things, algoritmes, smartphonetechnologie, volgsoftware, datahandel en sexting vereisen adequaat toezicht. Om haar wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren, moet de AP groeien van 184 fte naar 470 fte en ruim 66 miljoen euro in 2025.

De AP maakte deze meerjarenbegroting – naast de reguliere begroting voor volgend jaar – op basis van een onderzoek van KMPG naar de benodigde capaciteit van de AP.  Het groeipad daarin Dit geeft aan welke groei nodig is om goed toezicht te kunnen houden.

Intussen is al wel bekend dat het beschikbare budget voor de AP voor 2021groeit tot een bedrag dat gelijk staat aan de gerealiseerde lasten van 2020. Verdere groei moet eerst worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Digitaliserend Nederland

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen in de EU en zelfs ter wereld. Bovendien behoort ons land tot de top vijf van de meest innovatieve landen ter wereld. En telt het veel internationale bedrijven en grote startups.

Daarmee groeit de verwerking van persoonsgegevens heel snel, met de bijbehorende risico’s. Misstanden met kunstmatige intelligentie en algoritmes hangen vaak samen met de verwerking van persoonsgegevens. Het toezicht hierop valt in die gevallen daarom onder de AP.

Maar door gebrek aan capaciteit bij de AP komt dat toezicht nog onvoldoende van de grond. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld discriminatie, uitsluiting en andere schendingen van rechten van burgers. Goed toezicht is essentieel om onze inwoners en onze almaar digitaliserende economie te beschermen. Juist ook in deze tijden van crisis.

Maar de AP staat qua omvang en middelen nog in de kinderschoenen en kampt steeds grotere werkachterstanden. Daarmee voldoet Nederland niet aan wettelijke toezichtseisen. Daarom hebben het ministerie van JenV en de AP door KPMG onafhankelijk onderzoek laten doen welke groei vereist is voor adequaat toezicht.

Nagenoeg elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. Daardoor houdt de AP toezicht op meer organisaties dan welke andere toezichthouder dan ook. Met de huidige 184 fte kan de AP hier nog onvoldoende uitvoering aan geven.

Ter illustratie, andere ‘brede’ toezichthouders als de AFM, ACM en NVWA tellen respectievelijk 600, 641 en 2.440 fte. De meerjarenbegroting laat het groeipad zien hoe ook de AP zich tot een volwaardige toezichthouder kan ontwikkelen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X