App CoronaMelder zorgt voor reductie R-getal

corona app coronaMelder

De app CoronaMelder heeft een kleine, maar wel merkbare gunstige invloed bij het opsporen van besmettingen, Dat blijkt uit een onafhankelijke doorlopende evaluatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

CoronaMelder is een kleine maar effectieve aanvulling op het Bron- en Contactonderzoek (BCO) van de GGD. Meer mensen worden sneller gevonden met de app die contact hadden met een besmette persoon. Uit de evaluatie blijkt dat een melding van CoronaMelder aanleiding is voor 1 op de 10 testuitslagen die voortkomen uit een vorm van BCO. Voor positieve testuitslagen is dat getal 1 op de 20.

Uit het onderzoek blijkt verder ook dat het potentieel van de notificatieapp bij een heropende samenleving groter is dan tijdens de lockdown.

Effect op reproductiegetal

Testen, bron- en contactonderzoek en CoronaMelder samen leidden tot een gesimuleerde afname van het reproductiegetal met 12,7 procent. De gesimuleerde afname door CoronaMelder is 0,3 procent.

We verwacht men dat het effect van de app licht gaat toenemen. Gezamenlijk leiden testen, BCO en CoronaMelder dan tot een afname van het reproductiegetal van 8,8 procent, waarvan 0,4 procent door CoronaMelder. Bij een groter aantal gebruikers kan de bijdrage van CoronaMelder aan de afname van het reproductiegetal oplopen tot 2 procent als gebruikers zonder tussenkomst van de GGD hun besmetting kunnen doorgeven in de app.

Minister de Jonge: “We kunnen het virus indammen door zoveel mogelijk besmettingen zo snel mogelijk op te sporen. De evaluatie bevestigt nu dat CoronaMelder daar een belangrijke bijdrage aan levert, juist in een samenleving die we stap voor stap weer openen.”

Actieve gebruikers

Onlangs is een privacyvriendelijke methode ontwikkeld om een indicatie te krijgen van het aantal actieve gebruikers. Daarmee kun je wel zien hoe vaak maar niet door wie de lijst met besmette codes door CoronaMelder-apps gedownload wordt.

Sinds de landelijke introductie van CoronaMelder in oktober 2020 bebben 4,9 miljoen mensen de app op de telefoon staan/ Dat is 28 procent van de Nederlandse bevolking. De indicatie van het percentage actieve gebruikers is 60 procent van het aantal downloads. Dit komt neer op bijna 3 miljoen Nederlanders die de app actief gebruiken. dat is ongeveer 17 procent van de Nederlandse bevolking.

Opgespoorde besmettingen

Van de introductie van de app tot en met 23 mei waarschuwden 174.054 mensen anderen over een mogelijke besmetting via de app. In dezelfde periode lieten 188.927 mensen zich testen na een melding van CoronaMelder. Van deze testuitslagen waren 14.154 positief, waarmee ketens van besmettingen zijn doorbroken.

Professor Ebbers, een van de onderzoekers stelt dat de app nu de samenleving heropent steeds belangrijker wordt. “Mensen zullen nu er steeds meer versoepelingen volgen weer vaker ontmoetingen hebben met anderen. De kans dat meer mensen langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben met besmette mensen neemt dan toe, al naar gelang hoe snel het vaccineren verloopt en hoe goed de vaccins de samenleving voor het virus beschermen.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X