Bezorgdheid over gebruik AI bij verschillende beroepsgroepen

Nederlanders maken zich meer zorgen dan dat ze optimistisch zijn over AI-technologie. Dat geldt vooral voor beroepsgroepen in de sectoren financiën, recht, sociaal gezelschap, cyberbeveiliging en de journalistiek. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van tijdschriften-app Readly.

Slechts één op de vijf (22 procent) mensen is optimistisch over de voordelen van AI. Bijna twee derde (59 procent) van de respondenten maakt zich zorgen of heeft gemengde gevoelens. Mannen hebben meer vertrouwen in AI. Ruim een kwart (27 procent) van de mannen gelooft dat het nuttig is. Slechts 17 procent van de vrouwen heeft dat vertrouwen.

Senioren boven de 60 zijn het meest op hun hoede. Slechts 15 procent van hen ziet de voordelen en 34 procent maakt zich zorgen over de aanwezigheid van AI in smart-hometechnologie.

Controversieel

Het gebruik van kunstmatige intelligentie in de journalistiek lijkt controversieel te zijn voor de meerderheid van de mensen. Slechts acht procent van de Nederlander gelooft dat het de journalistiek kan verbeteren, vergeleken met de 26 procent die het als potentieel schadelijk beschouwt.

Er is ook een kloof als het gaat om leeftijd. Tien procent van de 18-29-jarigen ziet AI als een positieve vooruitgang, vergeleken met 6 procent van de 50-plussers. Mannen zijn ook het meest geneigd om het als positief te beschouwen, met 11 procent van de mannen die het als gunstig zien, vergeleken met slechts 5 procent van de vrouwen.

Ook het gebruik van AI in de juridische wereld werd negatief beoordeeld: slechts 9 procent van de respondenten was het ermee eens dat het een voordeel zou zijn voor degenen die op dit gebied werkzaam zijn, tegenover 31 procent die tegen het gebruik ervan was.

AI als gezelschap

Sociaal gezelschap door middel van AI was een ander punt van verdeeldheid. Slechts 11 procent van de respondenten zei dat het gebruik van AI om te voldoen aan sociale/vriendschappelijke behoeften een goede zaak was. Daar tegenover denkt 28 procent van de Nederlanders dit juist schadelijk.

Als het gaat om financiën en bankieren, ziet 15 procent wel voordelen in het gebruik van AI, maar 36 procent voelt zich ongemakkelijk bij het gebruik van AI in bankieren/financiële diensten. Dit duidt op een voorkeur voor connectiviteit en communicatie als het gaat om financiën.

In navolging van deze voorkeur zei 24 procent van de Nederlanders dat ze vonden dat gebruik van AI in het onderwijs meer kwaad dan goed deed. In schril contrast hiermee zei slechts 10 procent van de Nederlanders dat AI schadelijk was bij het gebruik van meer solitair werk zoals landbouw.

Nuttig in de zorg

Hoewel veel Nederlanders op hun hoede zijn voor de mogelijk schadelijke effecten van AI, gelooft 34 procent dat het nuttig is in de geneeskunde en medische technologie. Andere gebieden waar AI het meest nuttig werd geacht waren technische codering (29%), onderzoek (28%), smart-home apparaten (24%) en cyberbeveiliging (23%).

Jan-Sebastian Blender, Head of Content bij Readly: “Deze inzichten onderstrepen het belang van menselijk contact en toezicht, vooral in sectoren als de journalistiek, het onderwijs en het bankwezen. Nederlanders omarmen technologie graag als het duidelijke voordelen heeft voor ons dagelijks leven, maar zijn op hun hoede voor een al te grote afhankelijkheid van AI op gebieden waar menselijk oordeel een belangrijke rol speelt.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...