3min Ondernemen

Wearables monitoren Parkinson-patiënten

Wearables monitoren Parkinson-patiënten

De ziekte van Parkinson is een ziekte waarbij hersencellen langzaam afsterven. De Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF) en Intel gaan samenwerken om het onderzoek naar en de behandeling van de ziekte van Parkinson te verbeteren met behulp van big data analytics. Aan het onderzoek deelnemende patiënten dragen wearables die ervoor moeten zorgen dat onderzoekers en artsen het verloop van de ziekte beter kunnen volgen. Op basis daarvan kunnen vervolgens sneller nieuwe medicijnen en behandelmethodes worden ontwikkeld.

De ziekte van Parkinson kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van symptomen. Dat maakt het moeilijk om de progressie van deze ziekte effectief te monitoren. De inzet van nieuwe technologieën kan een nieuwe aanpak opleveren voor het meten van de symptomen. En naarmate er meer data beschikbaar komt, kan dat ook meer aanwijzingen opleveren voor tot nu toe onbekende kenmerken van deze ziekte. Deze kunnen weer leiden tot nieuwe onderzoeksgebieden, zo verwachten MJFF en Intel.

Wearables doen 24 uur per dag metingen bij patiënten en maar liefst 300 per seconde. Dit betreft data over objectief meetbare kenmerken van de ziekte, zoals tragere bewegingen, spierbevingen en de slaapkwaliteit. Aan de hand van de analyse van deze data kunnen onderzoekers zich een beter beeld vormen van de klinische progressie van Parkinson en kan bijvoorbeeld bepaald worden of er relaties bestaan met veranderingen op moleculair niveau.

Eerder dit jaar is al een onderzoek uitgevoerd om de bruikbaarheid en nauwkeurigheid van wearables te evalueren. Daarbij werden fysiologische kenmerken van een aantal patiënten gemeten. Ook werd een big data analytics-platform getest, waarmee deze data verzameld en geanalyseerd kan worden. De deelnemers aan deze proef (zestien Parkinsonpatiënten en negen vrijwilligers in een controlegroep) droegen de wearables vier dagen aaneen, zowel thuis als tijdens twee bezoeken aan een ziekenhuis. Dit onderzoek was zo succesvol dat het nu kan worden opgeschaald naar duizenden deelnemers.

 

Vervolgonderzoek

Intel en de MJFF zijn van plan om later dit jaar een nieuwe mobiele app te lanceren, waarmee patiënten de inname van medicijnen kunnen rapporteren en ook hoe zij zich voelen. Dit is onderdeel van de volgende fase van het onderzoek, dat medische wetenschappers in staat moet stellen het effect van medicatie op bewegingssymptomen te meten. Dit gebeurt aan de hand van veranderingen in de sensordata van de wearables.

In de nabije toekomst worden ook nog andere soorten data verzameld, opgeslagen en geanalyseerd, zoals genoomgegevens en gegevens van klinische onderzoeken. Daarnaast worden geavanceerde technieken ontwikkeld, zoals zelflerende machines en grafische analyses. Zo kunnen nauwkeurigere modellen worden ontwikkeld waarmee onderzoekers in staat zijn om veranderingen in de symptomen van de ziekte te detecteren.

De onderzoekers verwachten dat dit alles ongekende nieuwe inzichten gaat verschaffen in de oorsprong van Parkinson. Ook kunnen wetenschappers de effectiviteit van nieuwe medicijnen meten en is het mogelijk om artsen beter te ondersteunen bij beslissingen over de prognose.

De MJFF en Intel willen de data vrij toegankelijk maken. De organisatie is van plan om de data te delen met de brede gemeenschap van artsen en onderzoekers op het gebied van Parkinson en nodigt ze tevens uit om zelf anonieme data aan te dragen voor analyse. Teams kunnen ook anonieme patiëntengegevens indienen, voor gebruik in bredere en meer grootschalige onderzoeken.