BOHAG: Huisartsen, implementeer één regionaal HIS in plats van 12

Huisartsen moeten snel kiezen voor één regionaal huisinformatiesystemen (HIS) in  plaats van de 12 die er nu zijn. Dat stelt de expertgroep BOHAG (Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep), onderdeel van huisartsenorganisatie NHG in een oproep.

In de notitie ‘stop de digitale chaos’  hekelt de organisatie de grote verscheidenheid aan systemen. Het belemmert een goede uitwisseling van medische gegevens. Niet alleen tussen huisartsen onderling, maar ook met andere organisaties zoals de thuiszorg.

Met name jonge, pas startende huisartsen dreigen onder andere hierdoor af te haken. Volgens de BOHAG moet implementatie van een systeem leiden tot betere privacy en het veiliger uitwisselen van gegevens.

 

Overdracht

Een van de grootste problemen is de overdracht van gegevens. Daarbij gebeurt het geregeld dat gegevens in een ander systeem onherkenbaar veranderen of dat er fouten in sluipen. Achteraf is niet of slecht te achterhalen waar de fout zit en wat dus hersteld moet worden.

Verder moet het digitale medicatieoverdracht beter geregeld worden. Er draait al wel een LSP, maar volgens BOHAG is er nog steeds een papieren medicijnoverzicht nodig om alles compleet te krijgen. Dat moet anno 2018 anders, beter en veiliger kunnen.

Verder is het nog steeds zo dat onderhoud aan innovaties zoals websites, informatieschermen in de praktijk zelf en patiëntenportalen door de huisartsen zelf gebeurt. Er is namelijk  gebrek aan goede ondersteuning. Dat moet volgens de pleiters snel en radicaal anders.

 

Privacy

Huisartsen zouden om te beginnen moeten kiezen voor een regionaal HIS. Dit vooral om mee te kunnen in het opgaan van de huisartsenzorg in een overkoepelend regionaal netwerk.

Naast privacy en uniformiteit hekelt de BOHAG de kwaliteit van sommige huisartseninformatiesystemen. Ze noemen daarbij geen systeem concreet bij naam. Wel wordt uit de oproep duidelijk dat de huisartsen goed moeten kijken voor welk systeem ze kiezen.

De kritiek sluit aan bij een eerder onderzoek dat huisartsenvereniging LHV in 2016 al uitvoerde. Daaruit bleek dat geen van de HIS’en goed genoeg was. Na onderzoek van dit jaar bleek daarnaast een aantal systemen nog steeds niet voldoen.

Bij een aantal systemen ontbreekt bovendien adequate ondersteuning. Zo vindt ICT-onderhoud bij sommige systemen plaats op werkdagen. En de bereikbaarheid van de helpdesk bijt regelmatig met de tijden dat de spreekuren plaatsvinden.

 

 

Gerelateerde berichten...

X