CBS: Ruim 1 op 5 vraagt herhaalrecept online aan

Van de volwassen Nederlanders heeft 22 procent in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts. Het maken van een afspraak online doet iets meer dan 1 op de 10 volwassenen. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Weinig mensen hebben de huisarts via een videoverbinding gesproken over gezondheidsklachten .

Onder eHealth worden online toepassingen verstaan die de gezondheid of gezondheidszorg ondersteunen. In het onderzoek Belevingen is in 2018 het gebruik van specifieke eHealth-toepassingen gemeten en zijn de meningen over dit onderwerp gepeild.

 

Online herhaalrecept niet altijd mogelijk

Van de ondervraagden gaf bijna de helft aan dat het mogelijk was om via internet bij de huisarts een herhaalrecept aan te vragen. Een derde wist niet of het kon. Van de groep die deze mogelijkheid heeft, zei 45 procent dit ook wel eens te doen. Omgerekend is dit 22 procent van de volwassen bevolking.

Als het wel mogelijk is om een online herhaalrecept aan te vragen, maakt meer dan 50 procent van de 55- tot 75-jarigen hier gebruik van. Bij de 55-minners ligt dit tussen de 33 en 41 procent. Twee derde denkt wel online herhaalrecepten aan te gaan vragen

 

Bereidheid

Van de volwassenen die niet de mogelijkheid hebben om herhaalrecepten aan te vragen, zegt bijna twee derde bereid te zijn dit in de toekomst wel te doen. De bereidheid is lager naarmate mensen ouder zijn. Met 26 procent zeggen mensen van 75 jaar of ouder het minst vaak dat zij bereid zijn om in de toekomst online een herhaalrecept aan te vragen.

Ouderen en vrouwen geven minder vaak aan bereid te zijn om verschillende eHealth-toepassingen in de toekomst te gebruiken. Tegelijkertijd geeft een groter aandeel van deze groepen aan al van deze toepassingen gebruik te maken.

Bijna vier op de tien volwassenen zeggen via internet een afspraak met de huisarts te kunnen maken. Ongeveer een derde van deze groep maakt hier ook gebruik van. Dit is 12 procent van alle volwassenen. Vrouwen maken vaker (36 procent) via internet een afspraak met de huisarts dan mannen (29 procent) als deze mogelijkheid er is.

In totaal is 64 procent van de mensen die online geen afspraken met de huisarts maken of deze niet kunnen maken, bereid dit in de toekomst wel te doen. Een op de vijf geeft aan dit niet te gaan doen. De overige 16 procent houdt de mogelijkheid open en zou het in de toekomst misschien wel gaan doen. Mannen (69 procent) en hoogopgeleiden (77 procent) zijn vaker bereid om online afspraken te maken dan vrouwen en laagopgeleiden (60 procent en 45 procent).

 

Liever mailen met huisarts

Een kwart van de volwassen Nederlanders zegt via mail of website met vragen of klachten bij de huisarts te kunnen komen. Negen procent zegt dat dit ook via een videogesprek kan.

Ruim 1 op de 5 van de mensen die op de hoogte is van deze mogelijkheid doet dit wel eens. Bijna 1 op de 8 neemt wel eens contact op met de huisarts middels een videogesprek. Op de totale volwassen bevolking gaat het om respectievelijk 5 en 1 procent. 4 op de 10 mensen die niet van de mogelijkheden willen of kunnen maken, zijn hiertoe wel bereid. Bijna 3 op de 10 staan open voor een videogesprek.

Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat zij vaker bereid zijn om te mailen of via de website een vraag te stellen, dan om dat via een video-gesprek te doen. Het verschil in voorkeur is het sterkst onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Van hen vindt de helft het geen probleem om vragen te mailen of via de website te stellen. 28 procent vindt video-bellen een optie. Bij de 75-plussers is dit respectievelijk 14 en 9 procent.

Gerelateerde berichten...

X