CBS: Veel vermogensdelicten bij digitale criminaliteit in 2018

digitale criminaliteit vingerafdruk op toetsenbord

1,2 miljoen mensen werd in 2018 slachtoffer van digitale criminaliteit. Dat komt neer op 8,5 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder. Vermogensdelicten kwamen het vaakst voor en vooral jongeren waren slachtoffer.

Dat meldt het CBS op in het rapport Digitale Veiligheid en Criminaliteit. Dit nieuwe onderzoek was in het najaar van 2018 een pilot in samenwerking met de politie. Zeker 100 duizend personen werden benaderd. Van hen deden ruim 38 duizend mee.

 

Jongeren het vaakst slachtoffer

Jonge internetgebruikers van 12 tot 25 jaar waren met 12 procent het vaakst slachtoffer. Van de 65-plussers was nog geen 4 procent slachtoffer. 4,6 procent was slachtoffer van een vermogensdelict. Dit is een delict waaraan de dader geld heeft verdiend.

1,8 procent kreeg te maken met hacken. Daarnaast werd 1,4 procent van de internetgebruikers getroffen door niet-seksuele interpersoonlijke incidenten, terwijl 0,7 procent slachtoffer was van interpersoonlijke incidenten met een seksuele (bij)bedoeling. Het gaat bijvoorbeeld om incidenten als roddel, pesten, stalken of bedreiging. 1 procent kreeg te maken met identiteitsfraude zonder financiële schade.

 

Vermogensdelicten

Mannen waren even vaak slachtoffer van digitale criminaliteit als vrouwen. Mannen werden wel vaker getroffen door  vermogensdelicten, vrouwen daarentegen vaker van interpersoonlijke incidenten.

Fraude bij online aankopen komt volgens het CBS het vaakst voor met 2,7 procent. Deze groep betaalde voor diensten of goederen die niet werden geleverd. Daarnaast is bij 0,5 procent geld van de rekening gehaald of zijn betalingen gedaan vanaf de rekening. Een half procent kreeg te maken met Wangirifraude (een vorm van belfraude).

 

Stalken

Bij interpersoonlijke incidenten ging het vooral om laster. 1 procent was slachtoffer van laster zonder seksuele (bij)bedoeling, 0,3 procent van seksueel getinte laster. Ook stalking komt met 0,5 procent (niet seksueel getint) en 0,4 procent (seksueel getint) naar verhouding vaak voor. Jongeren, met name jonge vrouwen, kregen het vaakst te maken met dergelijke incidenten.

Wie wanneer aangifte doet verschilt sterk per vorm van digitale criminaliteit. Bij aankoopfraude en identiteitsfraude zonder financieel verlies deed bijna een kwart aangifte. Van hacken deed minder dan 3 procent aangifte. Interpersoonlijke incidenten werden door 10 procent aangegeven. Belangrijke redenen om niet te melden of geen aangifte te doen, waren dat het niet helpt of dat het niet belangrijk genoeg was.

 

Politie

In mei meldde de politie in haar jaarverslag al dat digitale criminaliteit harder groeit dan de klassieke misdaad zoals inbraken en overvallen. In 2018 was er ook een daling te zien in het aantal internetaangiften.

In het eerste kwartaal van 2019 groeide het aantal internetaangiften met 20 procent. De groei is te zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

Criminaliteit heeft volgens de politie steeds vaker een digitale component. Woninginbraken nemen af, computerinbraken toe.  Steeds meer zaken hebben een link met cybercriminaliteit. Volgens korpschef Erik Akerboom. “Wijk, web en wereld zijn nauw met elkaar verbonden. Belangrijke veiligheidsthema’s waar de politie op inzette in 2018 zijn bijvoorbeeld ondermijning, cybercriminaliteit, fraude en kinderpornografie.”

Gerelateerde berichten...

X