CBS: werk je veel met digitale toepassingen? Dan voel je je autonomer in je werk

AI digitale vaardigheden digitale toepassingen

Een flinke meerderheid van de werkenden gebruikt digitale toepassingen. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben juist deze werkenden veel autonomie in het werk.

Volgens het onderzoek hangt gebruik van digitale vaardigheden positief samen met autonomie en juist negatief met herhaalde taken en werken volgens procedures. Voor zwaar lichamelijk werk geldt het omgekeerde. Werkenden die vaak digitale vaardigheden toepassen, blijken de sterkste mate van autonomie in hun werk te ervaren. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de volgorde van hun werk. Zij hebben het minst vaak te maken met herhaalde taken en procedures.

Werkenden die vaak digitale vaardigheden toepassen, geven ook het vaakst aan invloed te hebben op zowel de inhoud als de volgorde van hun werk. Dit geldt in iets mindere mate voor werkenden die vaak documenten lezen of berekeningen maken.

Meerderheid gebruikt computer

De meerderheid van alle werkenden gebruikt minimaal de helft van de tijd een computer, tablet of smartphone (56,3 procent), zo blijkt uit het onderzoek. Tijdelijke werknemers zonder uitzicht op een vast contract en uitzendkrachten passen minder vaak digitale vaardigheden toe: Iets meer dan de helft, Voor ruim een derde van de zzp’ers die producten maken of verkopen zijn digitale vaardigheden belangrijk. Bij oproep- of invalkrachten is dat bij minder dan een kwart het geval.

Leesvaardigheden worden daarentegen een stuk minder vaak toegepast op het werk. Van alle werkenden is 15,0 procent minimaal de helft van de werktijd bezig met het lezen van documenten. Oproepkrachten en zzp’ers die producten aanbieden passen deze vaardigheid weinig toe. Uitzendkrachten passen leesvaardigheden het meest toe: een vijfde van hen besteedt minimaal de helft van de werktijd aan lezen.

Berekeningen maken doet zeker 7,5 procent van de werkenden. Zij besteden zelfs meer dan de helft van de tijd aan het maken van berekeningen. Het gaat hierbij ook om berekeningen met een computer of rekenmachine. Zelfstandigen met personeel voeren de meeste berekeningen uit en oproepkrachten de minste.

Van de werkenden besteedt 13,8 procent minimaal de helft van de werktijd aan interne communicatie. Dit is inclusief het bespreken via telefoon of video, maar exclusief schriftelijk contact via e-mail, app of sms. Dit is het hoogst onder werknemers met of met uitzicht op een vast contract.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...