Agiliteit en complexe informatiesystemen

De noodzaak om snel veranderingen door te kunnen voeren in een organisatie staat vaak haaks op gecompliceerde informatiesystemen. In de afgelopen decennia zijn geïntegreerde informatiesystemen vaak verworden tot monolieten. Alle bedrijfsfuncties ondersteund door één en hetzelfde systeem. Alles werkt samen en is geïntegreerd met elkaar. De vraag is: staan agiliteit en complexe informatiesystemen elkaar in de weg? Dat lees je in de nieuwste blog van Experis.

De wens om snel te kunnen veranderen neemt toe

Veel organisaties onderkennen de noodzaak (als dat nodig is) bedrijfsprocessen aan te passen aan veranderende omstandigheden. Omstandigheden die zich moeilijk laten voorspellen maar wel het succes van de organisatie bepalen. Veranderingen die steeds sneller lijken op te duiken en een beroep doen op de flexibiliteit van een organisatie en de medewerkers.

Agiliteit bepaalt mate van succes

Idealiter moet een organisatie snel in kunnen springen op veranderende omstandigheden. De mate van succes wordt mede bepaald door de agiliteit in het doorvoeren van veranderingen in primaire en ondersteunende processen en informatiesystemen. De kenmerken van complexe informatiesystemen helpen hier niet bij. Het werken met releases van software die vaak een doorlooptijd van een half jaar tot een jaar hebben, een zekere mate van gerealiseerd maatwerk om alles aan elkaar te knopen, de afhankelijkheid van softwareleveranciers en de complexe omgeving waarin integratietesten al een flinke klus zijn.

Staan agiliteit en geïntegreerde systemen tegenover elkaar?

Ja en nee. “Ja” als het dusdanig complex is geworden en moeilijk aan te passen, “nee” als er ruimte is om naast bestaande structuur en infrastructuur iets anders te realiseren om gewenste veranderingen te kunnen faciliteren. Kort cyclisch en multidisciplinair uit te voeren procesveranderingen door zowel de business owners als de IT-organisatie voor het aanpassen van de informatiesystemen. Hiervoor is er naast de bestaande infrastructuur een aparte integratie architectuur van belang.

In een steeds sneller veranderende omgeving moeten organisaties zich steeds sneller kunnen aanpassen. Zonder meteen afstand te doen van complexe informatiesystemen loont het om hiernaast agiliteit in te bouwen. Deze agiliteit helpt op termijn ook om afstand te kunnen nemen van complexe systemen, maatwerk en afhankelijkheid van een enkele leverancier. Services die op een juiste manier geïntegreerd kunnen worden bepalen dan de mate gewenste ondersteuning en het succes van veranderende processen.

Hoe Experis u op weg helpt naar een agile organisatie

Experis helpt organisaties te veranderen naar agile organisaties, door onze inbreng van (tijdelijke) integratiekennis van complexe IT-landschappen en ervaring met DevOps-manier van werken. Daarnaast helpen we met diverse sourcing-programma’s de IT-organisaties van onze klanten verjongen en vernieuwen met talent. Meer weten? Bezoek dan onze website.

Auteur: Experis

Gerelateerde berichten...

X