Hoe ‘smart’ is jouw ziekenhuis?

Nadenken als ziekenhuis over wat het concept ‘smart hospital’ kan betekenen is een exercitie die op alle niveaus in het huis periodiek moet plaatsvinden. Op bestuursniveau, maar ook op afdelingsniveau. Op zorg gebied, maar ook bij de ondersteunende processen.

Het gebouw zien als ‘smart building’ bijvoorbeeld, met sensoren die de bewegingen van patiënten en goederenstromen volgen.

Logistieke stromen zien als ‘smart logistics’, waarbij medicamenten, bloedproducten en disposables just-in-time op de juiste plek in het ziekenhuis aanwezig zijn. Of patiëntendata gebruiken als ‘smart data’, die niet alleen geregistreerd wordt omdat het moet, maar hergebruikt wordt waar mogelijk, en gebruikt voor patroonherkenning en artificial intelligence om betere zorg te verlenen.

Hoe ‘smart’ is jouw ziekenhuis? Hoe wordt er bij nieuwbouw of verbouw rekening gehouden met hoe de zorg er over 5-10 jaar uit ziet? Welke rol hebben robots in het ziekenhuis van de toekomst, gaan er onbemande wagentjes rijden door de gangen met voorraden, gaan er drones met medicijnen vliegen tussen ziekenhuizen?

Het kan ook minder hoogdravend; Smart Hospital’ is ook het ziekenhuis dat ICT inzet om processen en zorgpaden te verbeteren, om zorgprocessen efficiënter te maken, of om de ‘patient journey’ te verbeteren. ICT inzetten als motor van innovatie; ICT inzetten om gegevens eenmalig te registreren, om die vervolgens meermalen te gebruiken, zowel voor de vervolgzorg als voor de rapportage en de analyse; ICT inzetten als communicatiemiddel, om veel vaker patiënten te monitoren en te behandelen op afstand (remote).

Ziekenhuizen moeten de technologische mogelijkheden van ICT omarmen om efficiëntere zorg en kostenbesparingen te realiseren. Het concept ‘Smart Hospital’ helpt om vrijuit te denken over de potentie van ICT voor het ziekenhuis. Die opdracht ligt er, al dan niet met robots en drones.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...