3min Zorg

Grote onrust bij Livio om camera’s in patiëntenkamers

Grote onrust bij Livio om camera’s in patiëntenkamers

In zorgcentrum Livio in Haaksbergen ontstond vorige week grote onrust onder bewoners vanwege ongevraagde plaatsing van camera’s boven de bedden in patiëntenkamers. Het bleek volgens het management te gaan om een vervanger van het huidige verpleegoproepsysteem (VOS). De bewoners en hun naasten wisten echter van niets.

De directie heeft intussen haar excuses aangeboden voor de gang van zaken. Intussen ligt letterlijk en figuurlijk de stekker uit het project. Deze week moet een besluit vallen over hoe het verder moet.

Volgens de leidinggevenden van de instelling waren de camera’s uitgerust met sensoren voor valdetectie en bewegingen te detecteren die op een alarmsituatie kunnen duiden. Volgens de instelling staan de sensoren standaard uit en gaan ze alleen aan na overleg met de cliënt, diens naasten en het multidisciplinaire team van de instelling.

“Helaas is op een locatie de opgestelde informatiebrief niet op tijd bij bewoners en familie terecht gekomen,” schrijft de instelling in een reactie op de commotie. “Op twee locaties zijn we er achter gekomen dat het systeem meer stroom vraagt dan dat het krijgt. Hierdoor start het systeem om de tien minuten opnieuw op, waarbij er lampjes knipperen en er een piepje klinkt. Dit is als storend ervaren door één of meerdere bewoners. Vandaar dat nu is besloten om alle stroom er af te halen en verder te kijken naar een oplossing voor het probleem voordat we verder gaan met de implementatie.”

Vergeten te versturen

Op de locatie in Haaksbergen verzuimde de directie de fase van overleg en voorlichting voordat het systeem de lucht in ging. Volgens dagblad Tubantia werd een aantal bewoners, ouderen en mensen met psychiatrische problematiek of lichamelijke beperkingen, geconfronteerd met camera’s en lampjes boven hun bed. Later bleek dat er wel een brief klaarstond, maar die was de directie vergeten te verzenden.

Volgens de directie van de instelling wilde de instelling met de ingebruikname van een nieuw systeem meteen een digitaliseringsslag maken om het personeel te ontlasten. Eerder bestond het oproepsysteem uit een vaste drukknop aan de wand en eentje voor de bewoner.

Het nieuwe systeem heeft, naast een hals- en/of polszender, ook de mogelijkheid voor slimme sensoren. Deze sensor staat volgens de directie standaard uit. Alleen als daar aanleiding toe is kunnen, in overleg met bewoner en/of familie, slimme sensoren (tijdelijk) aangezet worden.

Dan registreren de sensoren bewegingen die in de ruimte plaatsvinden. Als de camera een een beweging registreert die kan wijzen op een mogelijke alarmsituatie, krijgt de zorgmedewerker een melding. Het gaat dan onder andere om ’s nachts uit bed vallen of ronddwalen.

De zorgmedewerker bekijkt vervolgens de beelden en kijkt of een bezoek aan deze bewoner noodzakelijk is. Zo komt de medewerker alleen op de kamer van de bewoner wanneer dit noodzakelijk is. De directie stelt in een reactie op de commotie dat dit systeem juist de kwaliteit van leven van bewoners vergroot. Er ontstaat meer rust voor zowel bewoner als zorgverlener. Bewoners worden bijvoorbeeld minder gestoord en slapen daardoor beter.

Zelfredzaamheid

Volgens de instelling vergroot het nieuwe systeem de zelfredzaamheid van bewoners, werkt enorm ondersteunend en kan zelfs levensreddend zijn. “Vandaar dat is besloten ook dit systeem te gebruiken voor de locatie waar nu onrust is. De zorg en zorgvraag op deze locaties maken dat zij nu ook aangesloten worden op dit systeem.”

De instelling gaat er van uit dat alle locaties waar het systeem nu ingericht wordt, uiterlijk op 1 januari over zijn op dit nieuwe verpleegoproepsysteem. Dan moet ook de voorlichting op de goede manier zijn gedaan.

Lees ook: