Concept wetsvoorstel breidt informatiebescherming webwinkels uit

sociale media Facebook

Informatiebescherming en informatieverplichtingen van webwinkels en online platforms moeten uitgebreider worden. En gebruikers moeten meer rechten krijgen bij gebruik van sociale media en andere online platforms.

Dat is de kern van een concept-wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en  minister Sander Dekker voor rechtsbescherming. De nieuwe regels moeten tegelijkertijd in de hele EU gaan gelden.

Belanghebbenden kunnen nog wel reageren. Dat kan nog vier weken. Vervolgens moet de EU-richtlijn in november 2021 klaar zijn en vanaf 22 mei 2022 van start gaan in alle EU-lidstaten tegelijkertijd.

Consumentenrechten ook voor ‘gratis’ digitale diensten

Consumenten gebruiken volop ‘gratis’ digitale diensten zoals sociale media. Daarvoor moeten ze wel eerst hun persoonlijke gegevens opgeven. Je betaalt dus met je gegevens. Aanbieders van dit soort diensten moeten daarom meer informatie geven over bijvoorbeeld de duur van het contract en hoe je dat kunt beëindigen.

In het nieuwe voorstel voor Informatiebescherming staat ook meer over informatiebescherming. Gebruikers krijgen het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst zonder reden te ontbinden. Op dat moment moeten zij ook hun persoonsgegevens ‘terugkrijgen’. Dat wil zeggen dat de aanbieder de verwerking hiervan stopt en de gegevens helemaal verwijdert.

Verder moeten digitale platforms gebruikers duidelijk maken wie verantwoordelijk is (verkoper of platform) voor de levering en afhandelen van retourzendingen. Het moet dus snel duidelijk zijn wie je kunt benaderen bij problemen. Verder moet altijd duidelijk zijn hoe de volgorde van het aanbod dat de consument ziet op het platform tot stand komt.

Boete grensoverschrijdende overtredingen

Consumentenautoriteiten zoals de ACM in de EU werken momenteel zowel onderling als met de Europese Commissie samen als een bedrijf in meerdere lidstaten regels overtreedt. Een bedrijf dat niet voldoet aan een gezamenlijk verzoek van de toezichthouders kan in één of meerdere lidstaten een boete krijgen van minimaal 4% van de omzet van dat bedrijf in het land waar de overtreding plaatsvindt.

Alle online handelaren moeten bovendien de consument gaan informeren of, en zo ja hoe, zij controleren of online reviews afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. Ook moeten zij aan de consument laten weten of die een gepersonaliseerd aanbod krijgt. Als een algoritme bijhoudt wat de betreffende consument heeft gekocht en welke websites hij heeft bekeken moet dat duidelijk zijn.

In het conceptvoorstel staat voor bedrijven en zoekmachines een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen. Consumentenbeoordelingen moeten eerst door online handelaren op echtheid worden gecontroleerd. En er komt ook een verbod voor het (tegen betaling door een ander laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X