Concept wetsvoorstel voor einde aan irritatie rond telemarketing

Voor eenmanszaken en consumenten moet snel een einde komen aan de irritatie rond telemarketing. Dat stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een concept wetsvoorstel.

Bedrijven of organisaties mogen Nederlanders straks alleen nog benaderen via de telefoon als zij daar zelf expliciet toestemming voor hebben gegeven. Telemarketeers mogen bovendien niet meer anoniem bellen. Het telefoonnummer van de afzender moet dus zichtbaar zijn.

 

Nieuw onderzoek

De conceptwijziging van de Telecommunicatiewet ging vorige week voor een periode van zes weken in internetconsultatie. Verder is het één van de belangrijke thema’s in de afgelopen najaar gepubliceerde Consumentenagenda.

Keijzer (EZK): “Ook uit nieuw onderzoek blijkt dat Nederlanders zich in overgrote meerderheid ergeren aan ongevraagde, telefonische verkoop. Dit is ongeacht de organisatie die er achter zit. Daarom ga ik dit wettelijk verbieden. Alleen als je zelf expliciet toestemming geeft (opt-in), kun je nog gebeld worden. Dat geldt straks voor álle natuurlijke personen, niet alleen consumenten.”

 

Geen prijs op ongevraagde telemarketing

Uit een nieuw onderzoek (Kantar, april 2019) in opdracht van het ministerie van EZK onder meer dan 1.100 Nederlanders blijkt opnieuw dat zij in overgrote meerderheid ongevraagde telefonische verkoop niet op prijs stellen.

Dit varieert van 89% die zich stoort aan commerciële telefoontjes van uitgevers tot 96% als het gaat om loterijen. Consumenten stellen ook telefonische verkoop door goede doelen (88%) niet op prijs.

Het kabinet wil ook telemarketing richting bestaande klanten beperken, door een maximale termijn vast te stellen waarbinnen een bedrijf nog contact mag opnemen voor een nieuw aanbod. Bedrijven die telemarketing inzetten, willen deze beperking van de termijn met zelfregulering organiseren. Wanneer dit onvoldoende werkt, kan staatssecretaris Keijzer alsnog een wettelijke termijn instellen via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Niet alleen degene op wiens naam het telefoonabonnement staat, krijgt bescherming. Ook natuurlijke personen die hiervan gebruik maken vallen hier onder. Voorbeelden zijn huisgenoten van een abonnee, bewoners die een centraal nummer van een zorginstelling met rechtspersoonlijkheid gebruiken. Daarnaast gaat het om werknemers die hun zakelijk abonnement tevens voor privédoeleinden gebruiken. Doordat er bijvoorbeeld niet anoniem gebeld mag worden, kan toezichthouder ACM de voorgenomen wettelijke regels straks ook beter handhaven.

Belanghebbenden kunnen zes weken reageren op het ontwerp. Aan het einde van dit jaar dient staatssecretaris Keijzer de voorgestelde wetswijziging in bij de Raad van State en vervolgens bij de Tweede Kamer.

Gerelateerde berichten...

X