Conferentie ‘Datacenter & Restwarmte’ volgende stap voor datacenters

restwarmte

De digitale transformatie en de transitie naar duurzame energie zijn twee ontwikkelingen moeten hand in hand gaan. Dat stelt branche-organisatie Dutch Datacenter Association (DDA). Tijdens de dag van de duurzaamheid op 10 oktober organiseert de DDA daarom een conferentie over hergebruik van restwarmte van datacenters. Dit gebeurt in samenwerking met USG Engineering en Liandon.

Vooral het vraagstuk hoe het restwarmte van datacenters de energietransitie kan worden versneld komt hier aan bod. Ook zal er aandacht zijn voor de vraag hoe nieuwe initiatieven in gang kunnen worden gezet.

 

Restvarmte voor kantoren

“Nederlandse datacenters zijn al uitermate energie-efficiënt”, zegt Stijn Grove, directeur van de DDA. “Maar de energie die datacenters verbruiken wordt voor een belangrijk deel omgezet in restwarmte. Die warmte is heel geschikt voor hergebruik. Denk aan verwarmen van huizen, kantoren en andere gebouwen.”

“We willen met deze conferentie verkennen wat er voor nodig is om op grote schaal restwarmte van datacenters duurzaam in te zetten voor de Nederlandse samenleving en economie. Met de uitkomsten willen we een kennisplatform opzetten met alle stakeholders. Dit zijn bijvoorbeeld overheden, datacenters, leveranciers maar ook de afnemers zelf.”

 

Grootschalig

Hergebruik van restwarmte is in Nederland niet helemaal nieuw. De High-Tech Campus Eindhoven past het bijvoorbeeld al toe. Grootschalige toepassing wordt op dit moment nog niet in de praktijk gebracht. Tijdens de conferentie zal daarom ingegaan worden op de vraag wat er voor nodig is om dit te realiseren. Er zal aandacht zijn voor bestaande initiatieven en de best practices en lessons learned die hierbij naar voren zijn gekomen.

Grove: “Eerder dit jaar hebben we als datacenters onze restwarmte aangeboden aan het nieuwe kabinet. Dat aanbod is wat ons betreft niet vrijblijvend. We willen graag snel stappen zetten en onze plannen omzetten tot concrete initiatieven. Het doel moet niets minder zijn dan het verder reduceren van de CO2 uitstoot. Ook willen we een duurzame manier de energietransitie versnellen. Met deze conferentie willen we daar een belangrijke volgende stap voor zetten.”

De conferentie Datacenter & Restwarmte zal plaatsvinden bij USG Engineering in Almere. Het is bedoeld voor datacenters, leveranciers, warmteafnemers, investeerders, overheidspartijen en andere belanghebbenden die deelnemen aan restwarmte projecten of van plan zijn dit in de (nabije) toekomst te doen. Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Geïnteresseerden doen er goed aan om zich snel aan te melden.

 

Gerelateerde berichten...

X