DDA: Datacentersector biedt Nederland gratis restwarmte aan

De Nederlandse datacentersector, verenigd in de Dutch Datacenter Association (DDA) bieden Nederland en het toekomstige kabinet gratis restwarmte aan. Dat stelt de DDA in een brief aan de Kamer. Het gaat om slim gebruikmaken van de restwarmte die hun datacenters produceren. Zo worden de doelstellingen in het Akkoord van Parijs sneller gerealiseerd.

Het grootste gedeelte van de stroom die datacenters verbruiken, wordt omgezet in warmte. Deze restwarmte is bijna geheel groen opgewekt, wordt op dit moment niet of nauwelijks nuttig hergebruikt. Datacenters bieden dus een groot, tot dusver nauwelijks benut energiepotentieel. Volgens de DDA is dit een logische stap naar een volwaardige circulaire economie.

 

Schaalvoordelen

Volgens Stijn Grove, directeur van de DDA is de datacentersector een voorbeeld van een bedrijfstak die al ‘future proof’ is. De sector is geheel geëlektrificeerd en vrijwel uitsluitend gebruikmakend van groene stroom. Grove stelt dat datacenters enorme efficiencyvoordelen hebben door IT-apparatuur op één plaats samen te brengen. “Door schaalvoordeel, specialisatie en hoogwaardige technologie kunnen datacenters zeer efficiënt omgaan met energie. Zonder datacenters zouden onze economie en samenleving meer dan het dubbele van de hoeveelheid energie gebruiken die nu wordt gebruikt.”

Grove stelt ook dat de steeds verdergaande digitalisering alle sectoren van de samenleving en economie raakt. “Bedrijfsmodellen worden omgegooid en nieuwe sectoren ontstaan door de mogelijkheden die het internet biedt. Tegelijkertijd voltrekt zich ook een ingrijpende transitie naar duurzame energie. De digitale transformatie en de verduurzaming van de energievoorziening kunnen hand in hand gaan als de juiste kansen aangegrepen worden. Datacenters kunnen daarbij als fundament van de digitale economie een sleutelrol vervullen door de restwarmte die zij produceren te gebruiken om andere gebouwen te verwarmen.”

 

Gerelateerde berichten...

X