Convenant Blokkeren Websites ondertekend

internetverkeer boom met alle functies

De Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting BREIN bereikten eind vorige week overeenstemming over het blokkeren van websites met illegale content. Het resultaat is het Convenant Blokkeren Websites.

Het gaat om websites met content die volgens de rechter inbreuk maken op het auteurs- of aanpalende rechten. De ministeries van Justitie en Veiligheid en  Economische Zaken en Klimaat waren de aanjagers.

De Nederlandse internetaanbieders verklaren zich met dit convenant bereid om websites die illegaal downloaden mogelijk maken gezamenlijk te blokkeren. Dit gebeurt na een rechterlijke uitspraak. Stichting BREIN start dan een een procedure.

Afzonderlijke providers

Tot nu toe startte de stichting tegen afzonderlijke providers een procedure om de rechter te vragen om een blokkade van websites met illegale content. Het Convenant Blokkeren Websites legt de afspraken voor de procedure voor een blokkeringsbevel vast. Soortgelijke overeenkomsten zijn in meer Europese landen van kracht.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is het blokkeren van websites die in strijd handelen met het auteursrecht op basis van een rechterlijk bevel toegestaan onder de netneutraliteitsverordening. De autoriteit gaat dus niet proactief handhavend optreden in zaken waarvan duidelijk is dat deze onder het convenant vallen. Bij klachten of handhavingsverzoeken zal de ACM eerst contact opnemen met de betrokken providers.

Federatie Auteursrechtbelangen, Anne de Jong: “De Federatie Auteursrechtbelangen is zeer verheugd en dankt de ministers voor hun bijdrage in de totstandkoming van dit voor de makers, producenten en uitgevers van films, series, boeken, muziek, videogames en beeld enorm belangrijke convenant. Zij zien het blokkeren van illegaal aanbod via inbreuk makende websites als een belangrijk instrument in het tegengaan van piraterij en het verbeteren van het verdienvermogen van makers.”

Stichting BREIN, Tim Kuik: “Dit is een belangrijke stap in de bestrijding van grootschalige piraterij. We zien sites die volharden in hun illegale aanbod en die anoniem bij hosting providers staan die geen gevolg geven aan sommaties of anders de sites ruimschoots de gelegenheid bieden naadloos elders verder te gaan. Deze sites brengen grote schade toe aan legale exploitatie en zorgen voor verlies van banen in de creatieve sector.”

Vereniging NLconnect, Mathieu Andriessen, mede namens de andere Internetaanbieders: “Als Internetaanbieders hechten wij veel waarde aan goede content en internetvrijheid. Tegelijkertijd verlenen wij op netneutrale wijze toegang tot het internet. Illegaliteit moet aan de bron worden bestreden, daarom behouden wij fundamentele bezwaren tegen het blokkeren van websites. Niettemin zijn we blij met de heldere afspraken in het convenant; wanneer een onafhankelijke rechter in een zorgvuldig gevoerd proces beveelt dat een Internetaanbieder een bepaalde website moet blokkeren, dan is het efficiënt dat we dit als aanbieders gezamenlijk opvolgen.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X