Data Privacy Week verplaatst naar april 2022

privacy Dag van de Privacy

De Data Privacy Week is verplaatst. In eerste instantie zou de week plaatsvinden in de week van 24 tot 29 januari. Dat wordt nu van 4 tot 9 april dit jaar.

Belangrijkste oorzaak is de toenemende coronabesmettingen en de geldende maatregelen. De beslissing kwam tot stand in samenspraak met alle deelnemende CA+ gecertificeerde bedrijven.

In de week van 4 tot 9 april kan iedereen kosteloos vertrouwelijk materiaal inleveren bij een professionele datavernietiger in de buurt. Naast particulieren worden ook bedrijven en organisaties aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelig materiaal geldt niet alleen voor bedrijven en overheden, maar ook voor particulieren. In deze week willen CA+ gecertificeerde bedrijven voor archief, data en productvernietiging, zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat privacygevoelig materiaal niet in de oudpapierbak of de electronicacontainer thuis hoort. Ga hier zorgvuldig mee om en voorkom datalekken, is de boodschap.

Zeker door het vele thuiswerken is dat volgens de initiatiefnemers geen overbodige luxe. Het risico op datalekken is daardoor stukken groter. Document met vertrouwelijke gegevens zijn vaker in ons privébezit. Denk aan een belangrijk document dat we uitprinten om het net iets beter te kunnen lezen. We printen minder, maar wat we printen is vermoedelijk veel vertrouwelijker. Of een zakelijk documentje dat we op de privé laptop of andere datadragers opslaan, omdat dit zo uitkomt. Het gebeurt vaker dan je denkt.

Welke bedrijven meedoen aan deze campagne is te lezen op de website: www.dataprivacyweek.nl Hier staan ook de dagen, openingstijden en welke materialen je op een bepaalde locatie kunt inleveren.

Het CA+-keurmerk

Om 100% vertrouwelijke vernietiging te waarborgen is er nu het CA+ keurmerk met onafhankelijke en externe toetsing. De FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie) implementeert het. De CA+-gecertificeerde archief- en datavernietigingsbedrijven staan in een speciaal register. Deze bedrijven controleren en keuren jaarlijks.

Eens in de drie jaar vindt er een certificeringsaudit plaats door Kiwa Nederland. CA+-gecertificeerde bedrijven adviseren ook over wat er, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en de Meldplicht Datalekken, vernietigd moet worden. Dat is inclusief het juiste veiligheidsniveau en de juiste vernietigingsklasse.

Essentiële dienstverlening

Lennert Vermaat, commissielid CA+ gecertificeerde bedrijven: ‘’Onze branche valt onder essentiële dienstverlening. Het is dan ook belangrijk dat de dienstverlening kan blijven doordraaien. Meer contactmomenten op gang brengen brengt het risico met zich mee dat medewerkers in quarantaine moeten, wat bij de bedrijven capaciteitsproblemen op kan leveren. Maar ook, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we prima kunnen nemen, vinden wij het geen goed signaal om nu vele contactmomenten te initiëren.”

De jaarlijkse ‘Europese Dag van de Privacy’ (Dataprotectiedag / Data Protection Day) is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Normaal gesproken vindt de dag zelf plaats op 28 januari. Dat is de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

De dag en de week zijn niet te verwarren met de ‘Week van de Privacy’. Dat is een week op initiatief van het CIP en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X