Edwin Rademaker: starten dialoog over het zorgproces

domotica met app in instelling

Zorgaanbieders dienen zich volgens Edwin Rademaker niet te focussen op het zoeken naar deze nieuwe middelen. Het draait juist om het starten van de dialoog over het zorgproces. De vraag is waar technologie dit proces kan ondersteunen om zo de zorg op een andere manier te organiseren.

Edwin Rademaker, Productowner bij KPN Zorgvrij, gaf tijdens de Dutch Health Week een lezing met als thema Zorgproces als vertrekpunt, domotica als enabler. Zorgaanbieders kunnen met domotica hun medewerkers en cliënten ontlasten, de zorg makkelijker en efficiënter inrichten en de veiligheid en zelfredzaamheid vergroten. Maar wat zijn de effecten van domotica op het zorgproces? En hoe kan domotica een structureel onderdeel worden van de digitale transformatie van de zorgaanbieder?

Rademaker heeft een simpel stappenplan waarmee zorgorganisaties het zorgproces kunnen verbeteren. “Het begint met een visie en strategie vanuit het bestuur. Vervolgens is het belangrijk om het zorgproces te definiëren en te toetsen. Technologie kan een oplossing zijn die ondersteunend werkt, maar is niet vereist. Bovendien leidt het gebruik van techniek tot veel vragen. Is de technologie wel voor de lange termijn en past het binnen het zorgproces? Voldoet het aan alle wet- en regelgeving? En wordt de technologische oplossing nog wel ondersteund door de leverancier?”

Zorgdomotica ondersteunend

Zorgprofessionals kunnen met behulp van domotica en de hiermee gegenereerde data anticiperen op een veranderende vraag naar zorg. Zo kan uit metingen blijken dat bewoners minder bewegen, slechter slapen, vaker vallen of meer naar het toilet gaan. De verschillende hulpmiddelen voor intra- en extramurale bewoners van zorginstellingen bevorderen de vrijheid en de zelfstandigheid van de bewoners. Dat doen ze bijvoorbeeld via slimme sensoren, verpleegoproepsystemen, cameratoezicht, leefcirkels en halszenders met een spreek/luisterverbinding.

Slimme sensoren en camera’s voorkomen onnodige controles van de verpleegkundigen. Die zijn bovendien beter op de hoogte van wat er speelt bij de bewoners. De technologie registreert incidenten en afwijkingen in het leefpatroon van de bewoners.

De leefcirkels werken op basis van locatiebepalingstechniek. Zorgverleners weten zo op elk moment waar bijvoorbeeld een verwarde bewoner zich bevindt. Met de zenders krijgen senioren en mindervaliden meer zelfredzaamheid. Er is direct contact met een hulpverlener wanneer ze op de knop van de zender drukken. Het gaat bijvoorbeeld om halszenders, trekkoorden en drukknoppen aan de muur.

Tweedeling

De eerdergenoemde voorbeelden van domotica worden niet zonder slag of stoot geïmplementeerd binnen organisaties. Volgens Rademaker is de combinatie van zorg en ICT een gevoelig thema voor veel zorgorganisaties. “Vaak zie je twee groepen ontstaan in een organisatie. De ene groep staat open voor verandering en de andere wil alles bij het oude laten.

Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan en medewerkers te betrekken bij het veranderende zorgproces. Elk individu heeft ideeën, meningen, gevoelens en gedachtes. Ga het gesprek met elkaar aan. Consensus ontstaat niet binnen een dag, maar is wel belangrijk. Doe je dit niet, dan ben je niet bezig om met elkaar stappen te zetten.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...