Eerste tests corona-app eind mei verwacht

coronavirus dna corona-app

Eind mei zouden de eerste tests van een corona-app van de overheid moeten plaatsvinden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid en die van Binnenlandse Zaken moet het via de app eenvoudig mogelijk zijn contacten van coronapatiënten op te sporen. Dit versnelt het werk van de GGD.

Hieraan is dringend behoefte omdat je van coronapatiënten snel moet kunnen achterhalen met wie de patiënt in contact is geweest. Deze mensen moeten zo snel mogelijk gewaarschuwd kunnen worden. Minister de Jonge van Volksgezondheid noemde vorige week al een goed functionerende corona-app een voorwaarde om de coronamaatregelen verder te versoepelen.

 

Tussentijds

Volgens de ministeries zullen ze deze week bekend maken waar de tussenresultaten worden gepubliceerd. Aan de apps wordt gewerkt met verschillende verheidsorganisaties en een aantal externe deskundigen met veel ervaring met ontwikkelen, beproeven en beheren van digitale toepassingen.

Met name die laatste groep is druk met het onderzoeken van alle beschikbare broncodes. Dat geldt ook voor de broncodes van de partijen die meededen aan de appathon van de overheid. Mocht een van de broncodes goed genoeg zijn om mee verder te werken, dan wordt de expertgroep uitgebreid. Dat kunnen eerdere deelnemers zijn of experts van buiten.

 

Advies

Er komt ook een begeleidingscommissie die advies uitbrengt aan de overheid. Deze bestaat uit  diverse deelnemers met kennis van onder andere epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid.

Intussen is de GGD druk bezig met samenstellen van een pakket eisen voor de digitale ondersteuning van bron- en contactonderzoek. In elk geval is gedragswetenschappelijke begeleiding bij introductie van een corona-app cruciaal.

 

Privacy

In april kwam al felle kritiek uit diverse hoeken rond het risico op privacyschendingen van de te ontwikkelen apps. In allerijl werden zeven voorstellen wat nader uitgewerkt maar uit geen daarvan was volgens zowel de Landsadvocaat en het AP duidelijk omschreven wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Is dat een private partij, een zorgpartij of een overheid?

Het AP stelde toen al dat zij moeten kunnen toetsen of de inzet van een corona-app in verhouding staat tot de mogelijke privacyschendingen. Het moet duidelijk zijn waarom minder ingrijpende alternatieven minder effectief zijn om het virus in te dammen.

Gerelateerde berichten...

X