EU-ministers akkoord met regels Digital Markets Act

Europese vlaggen in top digitale euro DSA

De EU-ministers van Economische Zaken hebben in Brussel een akkoord bereikt over de voorstellen van de Digital Markets Act. Ook Nederland hoort daarbij.

De voorstellen van de Europese Commissie moeten zorgen voor een betere positie voor internetgebruikers. Verder komt er extra toezicht op én regels voor de wereldwijd grootste online platforms. Aanbieders van digitale diensten krijgen bovendien meer verantwoordelijkheden richting hun gebruikers.

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse voorstellen om de digitale economie en -samenleving effectiever, concurrerender en veiliger te maken, is terechtgekomen in deze regels. Over beide wetten gaat hierna nog onderhandeld worden met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Streven is een definitief akkoord in 2022 waarna de DMA en DSA overal in Europa snel in werking kunnen treden.

Toezicht

Via de DMA komt er toezicht en maatregelen voor de wereldwijd opererende tien tot vijftien grootste online platforms met een zogenoemde poortwachterspositie. Dat zijn platforms waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen. Deze Europese regels dragen bij aan een eerlijker speelveld op de digitale markt. Ze stellen kaders aan spelers, ook die van buiten de EU. Dat gebeurt door strenger toezicht en vooraf ingrijpen.

Deze groep online platforms moet zich ook aan diverse verboden en verplichtingen houden. Voorbeelden hiervan zijn een verbod op het bevoordelen van eigen diensten, de mogelijkheid om data van een platform naar een ander platform mee te nemen en de mogelijkheid vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen. Verder komt er een meldingsplicht om fusies en overnames te kunnen beoordelen.

Digitale diensten

De DSA vormt de toekomstige basis voor digitale diensten zoals online platforms en verduidelijkt hun verantwoordelijkheden qua activiteiten en informatie richting afnemers zoals consumenten.

De DSA verbetert onder meer de bestrijding van illegale inhoud online. Namelijk door de rol van de aanbieders van digitale diensten te verduidelijken en procedures te creëren voor het zorgvuldig kunnen aanpakken van dit soort inhoud.

Onderdeel van de DSA is een veel uitgebreidere bescherming van consumenten en ondernemers die producten of diensten via een platform of dienst aanbieden of afnemen.

Dit gaat straks in de gehele EU volgens dezelfde regels. Bijvoorbeeld door aanbieders te verplichten om het verwijderen van informatie of gebruikersaccounts te onderbouwen en uit te leggen. En door te eisen dat online platforms een procedure hebben waarmee gebruikers kunnen klagen over dat soort beslissingen en eisen te stellen aan die procedure.

Wetsvoorstel

Het kabinet stuurde in oktober al het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming naar de Tweede Kamer. Daarin taan al stappen naar een sterkere en betrouwbare digitale economie. Deze regels moeten in 2022 in de hele EU overal ingaan.

Via dit wetsvoorstel komt er bijvoorbeeld een verbod op het (laten) plaatsen bij webwinkels en digitale platforms van valse consumentenbeoordelingen. Bij zoekresultaten moet bovendien altijd duidelijk zijn dat het betaalde reclames betreft of dat winkels betalen om een hogere plaatsing te krijgen.

Webwinkels én online platforms krijgen daarnaast de verplichting om consumenten uitgebreider te informeren over bijvoorbeeld gepersonaliseerd prijsaanboden, met wie een contract wordt afgesloten en wie de verantwoordelijkheid heeft voor het afhandelen van defecten.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...