EU stelt eisen aan toegankelijkheid websites

online

Het World Wide Web had als oorspronkelijk doel om informatie voor iedereen toegankelijk te maken. Bij de snelle digitalisering is de toegankelijkheid niet altijd in het oog gehouden, merkt iedereen die wel eens vastloopt op websites.

De overheid besteedt al langer aandacht aan de toeganklijkheid van websites. Het bedrijfsleven moet nu volgen. In 2025 wordt nieuwe wetgeving van kracht die websites en apps verplicht om te voldoen aan internationaal geldende richtlijnen voor toegankelijke online content. Niet alleen Nederland, maar de hele Europese Unie moet hieraan geloven.

Een toegankelijke website

Tot 28 juni 2025 moet bij veel ondernemingen met een website nog veel gebeuren. Veel bedrijven besteden pas aandacht aan toegankelijkheid wanneer ze hiertoe verplicht zijn. “Dat is jammer, want een website of app wordt namelijk niet vanzelf toegankelijk. Een website toegankelijk maken is een verandering doorvoeren in je ontwerp- en ontwikkelproces,” geeft Rowan Verbraak, UX Designer & Research Lead bij Humanoids, aan.

Een toegankelijke website betekent dat die bruikbaar is voor zoveel mogelijk mensen, doordat bij het bouwen rekening is gehouden met uiteenlopende capaciteiten van doelgroepen. Oók voor mensen met een beperking.

Denk hierbij aan blinden en slechtzienden, of mensen met een motorische handicap. Maar ook laaggeletterden of minder digitaal vaardigen vallen onder deze doelgroep. Dat staat alles bij elkaar in Nederland alleen al gelijk aan een groep van 4 miljoen gebruikers. Daarnaast kan iedereen wel eens beperkt zijn door tijdelijke omstandigheden. Bijvoorbeeld door een blessure, of stressvolle situaties, fel zonlicht of omgevingslawaai.

Inclusiviteit is belangrijk

De grenzen van beperkt zijn, verschuiven door de digitale innovaties. Er wordt steeds meer gevraagd van mensen. Uiteindelijk moet iedereen de content van een website makkelijk bereiken, navigeren en gebruiken. Inclusiviteit is belangrijk, offline én online.

Het grootste voordeel van een toegankelijke website is dat ook bezoekers zonder handicap de site vaak als prettiger ervaren. Een toegankelijke website maakt je sneller vindbaar, geeft je groter bereik, is kostenbesparend op lange termijn. En de onderneming onderscheidt zichzelf van de concurrenten.

Gerelateerde berichten...

X