Een goede thuiswerkplek

Een goede thuiswerkplek

Volgens onderzoeksbureau Multiscope zijn momenteel meer dan een op de vijf thuiswerkers ontevreden over de hulp die ze krijgen van hun werkgever bij het creëren van een goede thuiswerkplek. Dit is na ruim een jaar thuiswerken best zorgwekkend.

Hieruit blijkt weer dat het van cruciaal belang is om alle werknemers die momenteel vanuit huis werken van een goede thuiswerkplek te voorzien. De werkgever moest juist in de tijd zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor zijn of haar werknemers. Dat is in de wet vastgelegd als zorgplicht.

Wilt u weten waar uw thuiswerkplek wettelijk aan moet voldoen, of wat nu precies de verantwoordelijkheid van de werkgever is? Hieronder leest u hier mee over.

Waarvoor is mijn werkgever verantwoordelijk bij thuiswerken?

De werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen van een gezonde en veilige (thuis)werkplek voor alle werknemers en de inrichting daarvan o.b.v. de eigenschappen van de werknemer. Dat wordt de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd. De mate waarin de werkgever daar invulling aan kan geven is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevraagd kan worden. Het kan zo zijn dat het door omstandigheden niet redelijk is om dit van de werkgever te verwachten.

De werkgever moet actief in gesprek gaan met de werknemers. Hoe een werknemer veilig en gezond zijn werk kan doen, moet een terugkerend onderwerp van gesprek zijn. Als er nog geen goed ingerichte thuiswerkplek is, kan er met de werkgever overlegd worden wat er nodig is om klachten te voorkomen. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.

Waar moet een thuiswerkplek wettelijk aan voldoen?

In het Arbeidsomstandighedenbesluit is opgenomen dat de werkplek in de eigen woning moet worden ingericht volgens de ergonomische beginselen. Over de uitvoering daarvan gaat de werkgever in gesprek met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en bij ontbreken daarvan met de belanghebbende werknemers. Tevens kunnen zij zich hierin laten adviseren door arbodeskundigen.
Bij het inrichten van de ergonomische werkplek zijn een goede positie van het beeldscherm, het op elkaar afstemmen van de stoel- en tafelhoogte, de juiste positie van de muis en toetsenbord en een juiste instelling van de stoel erg van belang. Bij een laptop is het gebruik van een extern toetsenbord, muis en een laptopstandaard ook erg aan te raden om fysieke klachten preventief te bestrijden.

Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid bij thuiswerken?

Het is erg belangrijk om als werknemer met je werkgever in gesprek te gaan wanneer je je werkplek zou willen aanpassen, zeker als je klachten ervaart. Het is belangrijk om klachten proactief aan te geven en te bespreken hoe je hier samen met de werkgever een oplossing voor kan zoeken. Daarnaast is het belangrijk om als werknemer zelf goed te letten op je fysieke en mentale gezondheid; denk bijvoorbeeld aan je zithouding. Dit is essentieel om klachten te voorkomen.

ThinClientSpecialist helpt u graag bij het verzorgen van de juiste (thuis)werkplekken van alle werknemers. Heeft u advies en/of hulp nodig, wij denken graag met u mee.

Meer weten over hoe u een gedegen thuiswerkbeleid organiseert? Laat het ons weten en wij sturen u graag de opname van de Webinar die wij in oktober hebben gegeven in samenwerking met BakkerElkhuizen.