Productiviteit versus werkgeluk: wat komt op de eerste plaats?

Productiviteit versus werkgeluk: wat komt op de eerste plaats?

Ruim een derde van de Nederlandse werknemers realiseert zich dat er winst te behalen valt in hun productiviteit op werk, zo blijkt uit onderzoek van Ictivity. Onder productiviteit verstaan we de hoeveelheid tijd die je zonder afleiding kunt besteden aan primaire werkzaamheden.

Iemands productiviteit is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld het beschikken over de juiste tools, een goed ingerichte werkplek, de juiste kennis van zaken of collega’s die voor je klaar staan om te helpen. Maar belangrijker is misschien nog wel iemands werkgeluk. Want met hoeveel plezier iemand werkt, bepaalt in grote mate hoe hard iemand werkt. Toch? Of is het eerder andersom: krijgen medewerkers juist energie doordat ze merken dat ze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie? Met andere woorden: is werkgeluk een voorwaarde of gevolg van productiviteit?

Werkgeluk op de eerste plaats

Ruim driekwart (78%) van de werkenden is van mening dat investeren in werkplezier cruciaal is om de productiviteit van medewerkers te verhogen. Bijna de helft (49%) ziet het zelfs als vereiste om productief te zijn. Daar valt wat voor te zeggen. Als je het niet naar je zin hebt op het werk, ben je waarschijnlijk ook minder gemotiveerd om het onderste uit de kan te halen in termen van productief werken. Vanuit dit perspectief vormt werkgeluk dus een belangrijke voorwaarde om productiviteit in jouw organisatie te verhogen.

Of toch eerst productiviteit?

Toch staat goed werkende IT (54%) voor de meeste werkenden op de eerste plek wanneer het gaat om de vereisten voor productiviteit in de organisatie. Niet gek, tegenwoordig is goed werkende IT in veel gevallen een randvoorwaarde om werkzaamheden überhaupt uit te voeren. Kun je bijvoorbeeld niet bij gegevens van andere afdelingen, dan kost het veel tijd en moeite om rapportages te maken. Als werknemer wil je zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het oplossen van problemen rondom de (digitale) werkplek. Aan organisaties de taak om de werkplek voor medewerkers zo efficiënt mogelijk in te richten, passend bij en afgestemd op hoe medewerkers werken. Hoe je dat realiseert? Dit zijn onze tips:

  • Maak het opzoeken van informatie gemakkelijker. Medewerkers moeten vaak in allerlei applicaties en systemen op zoek naar informatie om taken af te ronden, bijvoorbeeld voor het maken van rapportages. Het opzoeken van gegevens is dan ook de meest tijdrovende administratieve taak volgens medewerkers. Onderzoek daarom manieren om die informatie naar medewerkers toe te brengen, bijvoorbeeld via slimme zoekmachines of inzichtelijke dashboards. Breng informatie naar de gebruiker in plaats van dat hij hier zelf naar moet zoeken. Dit maakt online samenwerken efficiënter. Je hebt immers direct de juiste én dezelfde informatie voorhanden.
  • Reken af met repeterende en arbeidsintensieve werkzaamheden. Veel werkzaamheden moeten elke maand, elke week of zelfs elke dag weer uitgevoerd worden. Terwijl medewerkers hier vaak maar weinig plezier uithalen. Kijk of deze werkzaamheden – of een onderdeel daarvan – zich lenen voor automatisering. Dat scheelt tijd en maakt dat medewerkers zich met andere dingen kunnen bezighouden.
  • Vergeet ook het kennisniveau van medewerkers niet mee te nemen. Het is slim om een nieuwe applicatie of andere manier van werken te introduceren om zo de productiviteit te verhogen. Maar zolang medewerkers er niet mee uit de voeten kunnen, bereik je niet het gewenste resultaat. E-learnings of digitale coaches zijn hierbij van grote meerwaarde.

Wanneer de (digitale) werkplek naar behoren werkt, neemt dit frustraties weg en bevordert dit het werkgeluk van medewerkers. Vanuit dit oogpunt kan werkgeluk als gevolg van productiviteit gezien worden.

Werkgeluk verschilt voor iedereen

Of je werkgeluk nu als voorwaarde of als gevolg van productiviteit ziet, het kan geen kwaad om hier als organisatie op in te zetten. Ruim twee derde (68%) van de medewerkers legt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van werkgeluk namelijk niet bij zichzelf. Werkgeluk gaat niet alleen over de werkzaamheden of functie, maar ook over dingen als de sfeer op kantoor of de werk-privébalans van medewerkers. Dit verschilt per medewerker. Een jonge medewerker aan de start van zijn carrière die het liefst alles aanpakt, ervaart werkgeluk door continu uitgedaagd te worden in zijn baan. Ontbreekt dit, dan wordt hij geremd in zijn werkgeluk en daardoor ook in zijn productiviteit. Andersom zal iemand die zich juist meer wil richten op zijn gezin, minder werkgeluk ervaren als de werkdruk continu hoog is.

Werkgeluk haakt in op iemands levensfase en op wat iemand belangrijk vindt in zijn werk. En precies dat maakt het lastig voor organisaties om in te zetten op meer werkgeluk van medewerkers. Het is immers erg persoonlijk. Dus waar begin je? Goede gespreksvoering is hierin de juiste eerste stap. Ga bijvoorbeeld op zoek naar raakvlakken tussen de organisatiedoelstellingen en de persoonlijke doelstellingen van een medewerker. Waar kun je samen in optrekken of elkaar verbeteren? Met het continu voeren van een open dialoog kom je een heel eind om de match hiertussen te vinden. Vervolgens is het zaak om de werksituatie hier op aan te passen.

Het antwoord ligt in het midden

Antwoord geven op de vraag of werkgeluk een voorwaarde of gevolg is van productiviteit, is als bepalen of het kip of het ei er eerst was. Het is met elkaar verweven en moeilijk te ontrafelen. Wat echter buiten kijf staat, is dat het werkgeluk van medewerkers gerelateerd is aan hun productiviteit. Ga daarom op onderzoek uit naar wat werkgeluk voor jouw medewerkers inhoudt en in hoeverre er een match is met de werksituatie op dit moment. Want gelukkige mensen zijn het meest productief. Of productieve mensen zijn het meest gelukkig. De keuze is aan jou.

Lees ook: