Extra steun groeikansen Brainportregio Eindhoven

Brainport Eindhoven zonneauto's en bus

De Brainportregio Eindhoven verwacht de komende jaren een verdere sterke groei van economische activiteiten. Hiervoor zijn meer dan 70.000 banen, 60.000 woningen, nieuwe én verbeterde bestaande spoorlijnen, wegen en fietspaden nodig. Het kabinet en de Brainportregio (provincie, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen) gaat tot 2030 bijna € 1,6 miljard in bereikbaarheid investeren.

Noord-Brabant, met de Brainportregio als innovatief middelpunt, is jaarlijks goed voor bijna een kwart van de Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren in deze regio de komende jaren volop extra in bijvoorbeeld de innovatieve high tech (maak)industrie en digitale technologieën. Deze groeimogelijkheden verbeteren ook de wereldwijde kennispositie van Nederland en de Europese Unie. Ook vermindert zo de afhankelijkheid van technologieën en grondstoffen uit derde landen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Het kabinet heeft grote ambities neergelegd om onze economie te versterken. Dat doen we door bijvoorbeeld samen met regio’s en bedrijven meer dan ooit te investeren in innovatie, hightech, verduurzaming en digitalisering van de industrie. Maar zonder bereikbaarheid kunnen ondernemers niet aan de slag. De nu aangekondigde miljardeninvesteringen in de Nederlandse infrastructuur gaan die economische groeikansen en werkgelegenheid op lange termijn mogelijk maken. Zeker daar waar de grote mogelijkheden liggen zoals in de Brainportregio Eindhoven.”

Het kabinet maakt in het coalitieakkoord € 7,5 miljard vrij om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag uiteengezet waarin de Rijksoverheid samen met provincies en gemeenten gaat investeren in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X