Gartner managing VP Plummer: Data science moet harder ontwikkelen dan AI-complexiteit

In een wereld van ContinuousNEXT, Voortdurend Voorwaarts, lijkt het alsof chaos overheerst. Maar, zo verzekert Daryl Plummer ons, uit chaos komt altijd weer orde tevoorschijn. “Zelfs tijdens instabiliteit bestaat er praktisch vermogen.” Onder dit thema waagt de Managing Vice President van Gartner zich aan tien strategische voorspellingen voor 2019 en daarna. Daarvan presenteren wij er hier acht.

De voorspellingen scharen zich rondom het gegeven dat de menselijke geest altijd orde in de chaos wil creëren. Zelfs als die er niet is, zijn wij in staat die er toch aan te geven. “Dat moet ook wel”, benadrukt Plummer, “omdat wij in de hedendaagse businesswereld verder vooruit moeten kijken dan ooit tevoren. In ieder bedrijf loopt een handjevol visionairs rond. Zij praten altijd over wat er gaat gebeuren. De inspanning om de visie handen en voeten te geven, is iets wat iedereen kan en zal moeten leveren. Dan is er het praktische vermogen om met die visie en inspanning tot iets concreets te komen. Met deze drie elementen – visie, inspanning en praktisch vermogen – creëren wij orde uit de chaos. Langs deze drie zijn de volgende voorspellingen gestructureerd.”

Talenttekort

Uit Gartners CIO-studie blijkt dat 85 procent van de CIO’s rond het jaar 2020 met een AI-pilot bezig zal zijn. Wat hen vertraagt of misschien zelfs tegenhoudt, is het tekort aan benodigde skills. Op korte termijn zal dit tekort alleen nog maar toenemen. “Het alternatief is dus om, bij gebrek aan deze AI-tovenaars, te beginnen met het automatiseren van de AI-productie”, aldus Plummer. “Vanuit automatisering komen doorgaans geen stercapaciteiten voort, maar algemene dingen; dat wat iedereen kan maken.”

 

Data science

1. Tot en met 2020 blijft 80% van AI-projecten algemeen, op gang gehouden door tovenaars. Hun talenten schalen onvoldoende op in de organisatie.

“Logisch”, vindt Plummer, “als je het talenttekort bekijkt. Niet alleen zijn er te weinig tovenaars om het te bouwen, er zijn zelfs te weinig mensen die een AI-project begrijpen. De visie is dat AI skills een prioriteit moet worden. Onze inspanning is het creëren van een helderder focus en in praktisch opzicht moeten veel meer mensen de overstap maken naar data science. Een vaardig data scientist vindt beter dan wie ook zijn weg in deze AI-wereld. Deze voorspelling zal uitkomen wanneer het onderzoek in data science automatisering tegen het einde van 2019 sneller ontwikkelt dan de AI data-complexiteit.”

Toezicht

Privacy weeft zich als een rode draad door deze voorspellingen. Plummer: “Voor Amerikanen is privacy een tv-show. Voor Europeanen is het ernst. Maar hoe verder we gaan met de huidige technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, hoe moeilijker het wordt om iemands privacy te garanderen.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van december.

Gerelateerde berichten...

X