Geluk centraal op weg naar Positive Computing

Als een digitaal gelukkige samenleving het uitgangspunt is, moet er flink wat veranderen. Een radicale koerswijziging is nodig om bijvoorbeeld de problemen van Mark Zuckerberg bij Facebook te voorkomen. Maar wat kun je als bedrijf daaraan doen? Positive Computing lijkt het antwoord waarbij niet langer ‘klant centraal’ telt maar ‘geluk centraal’.

Digitalisering heeft ons veel gebracht. Op tal van fronten wordt ons leven makkelijker, veiliger, aangenamer en leuker als je altijd en overal met iedereen en alles verbonden bent. Maar inmiddels krijgen we steeds meer te maken met de keerzijde van al dit leuks.

Grote paradox

U komt niet meer weg met een traditionele kijk die puur gericht is op efficiency en effectiviteit. Digitalisering inzetten om beter en sneller te werken is niet toereikend. Emotie maakt de dienst uit. Het streven naar geluk van zowel de klant als uw medewerkers is nu het motto. De gelukseconomie waarin scores, reviews, likes en emoticons maatstaf zijn voor succes draait op volle toeren.

Ze geven een fraai inzicht in de dagelijkse geluksbeleving van onze bevolking. En technologie stelt organisaties in staat deze emoties beter te begrijpen. Mensen vertrouwen niet langer meer een merk, maar wel de aanbeveling die een willekeurige kennis op internet heeft gegeven. Kortom, verdere digitalisering heeft nog zoveel meer te bieden.

Dat kun je dus niet afdoen met het opleggen van beperkingen en vertellen wat niet mag of niet goed is. De grote paradox daarin is dat het verkeerd inzetten van nieuwe technologie grote nadelige gevolgen heeft op ons geluk. Het geluksvoordeel dat valt halen uit digitalisering, is alleen te behalen als we de paradoxale en unieke uitwerking die verdergaande digitalisering op ons geluk heeft, beter leren begrijpen.

Concurreren op geluk

Positive Computing is een uitgangspunt dat tracht de menselijke waarden centraal te stellen. Dit komt in plaats van de commerciële waarden, zoals zoveel mogelijk verkopen. Dat gegevens van 87 miljoen burgers potentieel zijn aangewend om ons gedrag te manipuleren en daarmee de democratie te ondermijnen in de VS is een van de ontwerpfouten die hersteld moeten worden. Bedrijven moeten gaan concurreren op geluk.

‘Positive Computing’ gaat uit van zes digitale geluksdeterminanten die organisaties zouden moeten integreren in hun eigen zogeheten geluksstrategie. Dit zijn 1) autonomie, 2) compassie, 3) competentie, 4) betrokkenheid, 5) betekenis en 6) verbondenheid.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van mei.

Gerelateerde berichten...