Gemeneenten moeten geld vragen voor WMO-voorzieningen maar kunnen dat niet

zorg hand van oude vrouw op leuning stoel

Vanaf 1 januari moeten gemeenten verplicht geld vragen voor het verstrekken van WMO-voorzieningen. Maar ze kunnen dat in veel gevallen nog niet. Dat blijkt onder andere uit een Kamerbrief van de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport, Hugo de Jonge.

Het probleem zit hem in het nieuwe ICT-systeem van het CAK, waar alle gemeenten gebruik van moeten maken. Vorig jaar werd al een abonnementstarief ingevoerd voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit jaar moeten alle WMO-voorzieningen in de systeem zitten.

 

Huishoudelijke hulp

Vanaf 1 januari 2020 komen daardoor de algemene voorzieningen erbij. Het gaat dam om zaken als huishoudelijke hulp. Alle cliënten betalen € 19,- per maand aan eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Het systeem is opgezet om de gegevensuitwisseling in de keten fors te vereenvoudigen.

Om dit te realiseren moest het ICT-systeem eerst optimaliseren. Volgens de minister heeft dat grotendeels plaatsgevonden, maar is het nog niet af. Op uitdrukkelijk advies van het CAK, is besloten een geleidelijke overgang naar de ingebruikname van de nieuwe ICT-systemen te realiseren. Voor gemeenten betekent dit soms dat ze wel een nieuw systeem hebben maar nog niets kunnen factureren.

Het abonnementstarief van € 19,- gaat met ingang van 1 januari 2020 wel gelden, maar de factuur over de eerste periode van 2020 wordt in veel gevallen later aan cliënten verstuurd. Dit leidt niet tot uitstel van de inwerkingtreding van de wet.

 

Overgang

De overgang naar de nieuwe eigen bijdragesystematiek betekent voor cliënten dat ze in de eerste maanden van 2020 te maken krijgen met een samenloop van facturen. In de maanden januari en februari worden de laatste perioden uit 2019 in rekening gebracht.

De ondersteuning in de eerste maanden van 2020 zullen naar verwachting voor de meeste cliënten in maart in rekening worden gebracht. Een kleinere groep cliënten krijgt deze factuur al in februari. Dat betekent dat het merendeel van de Wmo-cliënten in februari of maart meerdere facturen krijgen. Het gaat om een bedrag van maximaal de € 57,- (3 x € 19,- per maand) voor cliënten die pas in maart een eerste factuur over 2020 ontvangen.

De planning is nu dat alle cliënten uiterlijk eind maart de facturen van de eigen bijdrage over de periode januari tot en met maart 2020 krijgen. Mensen betalen hierdoor niet meer dan anders het geval zou zijn geweest, maar in veel gevallen wel later in de tijd. CAK informeert cliënten via zijn website en vervolgens per brief.

Het oude systeem waarbij de bijdrage afhankelijk is van inkomen, vermogen en zorggebruik, wordt vervangen door een vaste lage bijdrage.

De nieuwe situatie zal in maart volledig draaien. Dan moeten gemeenten wel goed in staat zijn geweest alle gegevens op tijd aan te leveren.

Gerelateerde berichten...

X