Gezondheidsraad: hersenschade bij frequent mobiel bellen definitief niet aangetoond

digitaal vaardig

Er is geen bewezen verband tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en verhoogd risico op hersen- of hoofdtumoren. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is erg onwaarschijnlijk.

Dat stelt de Gezondheidsraad in zijn derde advies en tevens eindconclusie. De Raad bracht tussen  2013 en 2014 een serie adviezen uit met betrekking tot mobiel bellen en gezondheid. De Raad stuurde haar advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De Gezondheidsraad baseert haar eindoordeel op een systematische analyse. De gebruikte data komen van  epidemiologische en dierexperimentele gegevens.

 

Advies Gezondheidsraad

Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen, adviseert men wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Het is bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben. Het is dan toch zaak zoveel mogelijk onnodige blootstelling te voorkomen.

De raad vindt het verder belangrijk dat de lopende onderzoeken blijven doorgaan. Het gaat dan om studies waarin de gezondheidseffecten van gebruik van mobiele telefoons op de lange termijn worden onderzocht. Hierdoor zullen meer gegevens worden verzameld, waardoor met meer zekerheid conclusies getrokken kunnen worden.

Het is daarbij van belang dat in lopende en toekomstige onderzoeken de blootstelling van de bevolking aan radiofrequente velden nauwkeuriger en objectiever wordt bepaald. Dit is belangrijk omdat de blootstelling aan radiofrequente velden voortdurend verandert. Dat komt door  veranderingen in het gebruik en de ontwikkeling van nieuwe telecommunicatiemiddelen.

De Gezondheidsraad zal de wetenschappelijke ontwikkelingen dus blijven volgen. Zo nodig rapporteren ze er weer over.

 

 

Staatssecretaris

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van Veldhoven, stelt op grond van de resultaten dat het Rijk ook geen maatregelen neemt. Wel heeft het Rijk op basis van het eerste advies van de Gezondheidsraad met de telecomsector de mogelijkheden besproken om op vrijwillige basis de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden zo laag mogelijk te houden. Dwingende overheidsmaatregelen in die richting liggen niet voor de hand. De waarde van maatregelen om de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden te verminderen is daarvoor te onduidelijk.

De telecomsector stelt dat een laag energieverbruik van apparatuur voor mobiele telecommunicatie samenhangt met een lage blootstelling aan elektromagnetische velden. Alleen al uit kostenoogpunt is het zaak onnodig zwaar zendvermogen zoveel mogelijk te vermijden.

 

 

Gerelateerde berichten...

X