Helft patiënten geeft toestemming delen medische gegevens Landelijk Schakelpunt

Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) uit te wisselen. Vijf procent weigerde. Dat blijkt uit het Onderzoek Belevingen 2018 van het CBS.

Weigeraars maken zich vooral zorgen over mogelijke privacyschending. Ook een eventueel gebrek aan gegevensbeveiliging speelt een rol. Een flink deel (76 procent) zegt verder nooit de vraag te hebben gekregen om toestemming. De overige 24 procent heeft toestemming geweigerd nadat ze de vraag kregen. Omgerekend is dat 5 procent van de volwassen bevolking.

Deze ondervraagden geven aan dat vooral zorgen om privacy en gebrekkige beveiliging reden waren om te weigeren. Ook angst voor misbruik van de gegevens door zorgverleners of externe partijen speelt een rol.

 

LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een online netwerk waar zorgverleners zoals huisartsen en specialisten medische gegevens uit elektronische patiëntendossiers kunnen uitwisselen. Dat gebeurt alleen na toestemming van een patiënt. Het LSP bestaat sinds 2012.

Zo’n 80 procent van de volwassenen kent het LSP. Vrouwen vaker dan mannen en ouderen vaker dan jongeren. Ook hoogopgeleiden en mensen met een Nederlandse achtergrond kennen het LSP. Dat is volgens het CBS vaker dan laagopgeleiden en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Vrouwen en ouderen vaker toestemming

Van de 80 procent die bekend is met het LSP, zegt de meerderheid (6 op de 10) ook toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens via dit netwerk. 14 procent zegt te weigeren. Een kwart weet het niet of wil het niet zeggen.

Vrouwen (64 procent) stemden vaker in met het delen van gegevens dan mannen (55 procent). Ouderen deden dat weer vaker dan jongeren. Ook laagopgeleiden (65 procent) gaven vaker hun fiat dan hoogopgeleiden (54 procent). Volwassenen met een Nederlandse achtergrond (61 procent) deden dat weer vaker dan volwassenen met een niet-westerse achtergrond (49 procent). Omgerekend naar de totale volwassen bevolking gaf  bijna de helft toestemming voor het delen van medische gegevens via het LSP.

 

Zorgen

Van de volwassenen die toestemming gaven voor het delen van hun medische gegevens,  maakt 70 procent zich wel (grote) zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier. Het gaat daarbij om zorgverzekeraars, aanbieders van levensverzekeringen, hypotheekverstrekkers en werkgevers. Deze partijen hebben geen toegang tot het LSP.

Ondervraagden maken zich vooral zorgen over mogelijke premieverhogingen, weigeringen van (aanvullende) verzekeringen, privacyschendingen. Ook eventueel mislopen van vergoedingen voor gemaakte kosten speelt een rol.

 

Gerelateerde berichten...

X