Hoge Raad voert digitaal procederen in verzoekzaken in

rechtspraak tekening met icoontjes

Civiele verzoekzaken moeten vanaf 1 april bij de Hoge Raad digitaal plaatsvinden. De papieren weg waarlangs cassatieadvocaten een verzoekschrift in cassatie indienen gaat dus voortaan via het indienen van een procesinleiding via het webportaal van de Hoge Raad.

Ook daarna verloopt de hele uitwisseling van stukken tussen partijen en de Hoge Raad tijdens de procedure via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. In verzoekschriftprocedures die voor 1 april 2021al ingingen, gaan nog via de papieren weg.

De regeling rond de verzoekzaken gaat van start omdat de de Hoge Raad sinds 2017 al verplicht digitaal procedeert. Dat is destijds als eerste ingevoerd voor civiele vorderingsprocedures. Ook voor straf- en belastingzaken is intussen het portaal Mijn Zaak Hoge Raad beschikbaar.

De civiele verzoekprocedures zijn bijvoorbeeld zaken als een arbeidsconflict of over alimentatie na een echtscheiding. Als je bij de rechtbank ongelijk krijgt, kun je in hoger beroep bij het gerechtshof. Daarna kun je eventueel nog cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad.

Het besluit is saillant omdat de kwestie rond de digitale ondertekening van vooral bestuursrechtelijke uitspraken nog niet is opgelost. De Afdeling Bestuursrechtspraak, de hoogste bestuurlijke rechter stelde dit vorig jaar in en vernietigende uitspraak. Het hele project kostte toen al zeker honderd miljoen euro.

Er waren toen al veel basale dingen mis aan de procedure die het digitaal ondertekenen van rechtelijke uitspraken moet regelen. Zo erg dat de rechten van burgers erdoor geschonden worden.

Destijds stelde de hoogste bestuursrechter dat er toen al ruim 100 procedures in vreemdelingenzaken lagen, waarbij de vraag was of de digitale ondertekening ervan wel voldeed aan de eisen van de wet.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X