HR analytics nog in kinderschoenen: manager vindt uitvoering lastig

Organisaties zijn nog zoekende hoe ze moeten omgaan met HR analytics. HR ziet analytics vooral als tooling waarmee ze rapportages en grafieken in het HR-domein kunnen maken. Slechts 15 procent ervaart geen struikelblokken bij de uitvoering van HR analytics.

Zeker 16 procent van de organisaties doet nog niets met analytics op dit gebied. Bijna de helft (42%) heeft nog geen bedrijfsdata gekoppeld aan HR-data. Dit terwijl ruim de helft van de HR-managers (55%) HR analytics wel als randvoorwaarde ziet om de rol van business partner te vervullen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet, HR-dienstverlener, onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.

 

Missende tools en competenties

De aarzeling komt  omdat veel HR-managers het moeilijk vinden analytics goed toe te passen. Zo vinden de meeste managers dat ze nog niet de juiste rapportage- en analysetools tot hun beschikking hebben (42%). Ook hebben zij moeite met het koppelen van data-resources (34%) en zijn ze van mening dat de competenties van hun eigen afdeling op het gebied van data-analyse beter kunnen (31%).

Op dit moment gebruiken organisaties analytics, net als twee jaar geleden, voor het meten van HR-data binnen de eigen organisatie (51%). Verder benchmarken ze hun eigen data ten opzichte van de branche (31%). Ook analyseren ze HR-data met andere data, zoals financiële gegevens (28%). HR meet vooral nog binnen het eigen domein.

 

X