HvA-lector Somaya Ben Allouch: mensgerichte aanpak in digitale technologie

Mensgerichte aanpak in digitale technologie. Lector Digital Life dr. Somaya Ben Allouch van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) pleitte hiervoor eerder deze maand in haar lectorale rede. Volgens Ben Allouch geldt dit met name in de sectoren gezondheid en welzijn.

 

Centraal

Volgens de lector moet digitale technologie een positieve bijdrage leveren aan gezondheid, welzijn en participatie. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat mensen op dat vlak willen en nodig hebben. Daarom is toegepast onderzoek naar digitale technologie voor maatschappelijk welbevinden belangrijk.

Somaya Ben Allouch: “Technologie verandert voortdurend door de context waarin deze wordt gebruikt. Het meenemen van de technologische én de menselijk aspecten is cruciaal voor een duurzaam gebruik van technologie in gezondheid en welzijn. Ook is er meer aandacht nodig voor nieuwe evaluatiestrategieën van technologie in gezondheid en welzijn. Aangezien technologie snel verandert, evaluatieprocessen vaak langdurig zijn en de praktijk weerbarstig is, is toegepast onderzoek noodzakelijk om nieuwe evaluatiemethoden te ontwikkelen.”

 

Geïntegreerd onderzoek

Het onderzoek van het lectoraat Digital Life richt zich op innovatieve, digitale technologie. Hierbij worden sensoren, hun data en creatieve methodes voor gezondheid, welzijn en participatie ontwikkeld en geëvalueerd.

Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven en de beroepspraktijk. Het gaat om zowel onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie. Ook hier staat de mensgerichte aanpak centraal.

 

Mooie voorbeelden

EyeBeacons – een navigatie app om mensen met een visuele beperking te ondersteunen veilig en gemakkelijk hun weg te vinden in de openbare ruimte.
De Interactieve Woonkamer – om mensen met dementie langer zelfstandig thuis te laten wonen.
PAUL – stimuleren van de fysieke activiteit van stadsbewoners door gebruik van gepersonaliseerde app-technologie.
Robot Pepper in het verpleeghuis – om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te vergroten.

Gerelateerde berichten...

X