InnovationQuarter investeert 5 miljoen in zorgprojecten ORTEC

InnovationQuarter investeert vijf miljoen in de zorgactiviteuten van ORTEC. Dit maakten Jeannette Baljeu, gedeputeerde financiën van de provincie Zuid-Holland, en de burgemeester van Zoetermeer Charlie Aptroot bekend. Ze spraken op het InnovationQuarter Jaarevent in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. De kosten lopen door de toenemende vraag naar zorgverlening jaarlijks op. Veel zorgaanbieders kampen met personeelstekorten en patiënten willen over het algemeen sneller worden geholpen.

Om deze problemen integraal aan te pakken zijn ‘data-driven healthcare-oplossingen’ nodig. Die kunnen de patiëntstroom gelijkmatiger door het ziekenhuis geleiden en de werklast onder zorgprofessionals beter verdelen. Hiermee kunnen instellingen als geheel beter functioneren.

 

Wiskunde

ORTEC heeft innovatieve wiskundige optimalisatie-oplossingen ontwikkeld die veel verder gaan dan eenvoudige statistische analyse. De bedoeling is dat ziekenhuizen zeker 15% productiever worden. Met dezelfde mensen en dezelfde middelen worden dus 15% meer patiënten behandeld.

Trends die zijn opgekomen om kosten te verlagen en de kwaliteit van de zorg te verhogen zijn bijvoorbeeld ‘value-based healthcare’, gepersonaliseerde zorg, digitalisering en preventie via een gezonde leefstijl. Daarbij worden de administratieve processen versimpeld, interactie met de patiënt met e-health verbeterd (‘blended care’) en wordt diagnostiek bepaald op basis van steeds meer data.

Dit is het terrein van Artificial Intelligence (AI), dat ook in de zorg een steeds grotere rol gaat spelen. AI biedt mogelijkheden om voorspellingen en aanbevelingen te doen. Daarmee kun je intelligente ondersteuning bieden ten behoeve van besluitvorming van zorgprofessionals.

De nieuwe zorginitiatieven maken het bijvoorbeeld mogelijk om de patiënt centraal te stellen en alle relevante gegevens vervolgens te analyseren. Op basis hiervan wordt de patiënt, de behandelend arts én de gehele zorgketen die daarop volgt zo goed mogelijk geadviseerd.

De investering maakt het mogelijk om de nieuwe initiatieven van ORTEC in de zorg versneld te laten doorgroeien.

 

NTA 7516

Intussen worden de normenkaders aangescherpt. Zo is er een nieuwe norm voor mailen in de zorg. Dit is de NTA 7516: de Nederlands Technische Afspraak. Het normenkader is gemaakt door belanghebbenden en experts uit de sector.

De nieuwe norm maakt helder waar veilige e-mail in de zorg aan moet voldoen. Dat is nodig omdat conventionele e-mail niet langer voldoet aan de eisen die de AVG stelt. De veldnorm beschrijft in neutrale termen de eisen waaraan e-mail met daarin patiëntgegevens zou moeten voldoen om veilig te zijn.

Gerelateerde berichten...

X