NTA 7516 Nederlands Technische Afspraak nieuwe norm in zorg voor mailen

NTA 7516

Er is een nieuwe norm voor mailen in de zorg. Dit is de NTA 7516: de Nederlands Technische Afspraak. Het normenkader is gemaakt door belanghebbenden en experts uit de sector.

De nieuwe norm maakt helder waar veilige e-mail in de zorg aan moet voldoen. Dat is nodig omdat conventionele e-mail niet langer voldoet aan de eisen die de AVG stelt. De veldnorm beschrijft in neutrale termen de eisen waaraan e-mail met daarin patiëntgegevens zou moeten voldoen om veilig te zijn.

 

Gebruiksvriendelijk

Het gaat bijvoorbeeld om de mate van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, maar ook gebruiksvriendelijkheid. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om te zorgen dat oplossingen voor veilige mail ook daadwerkelijk gebruikt worden.

NTA 7516 is bedoeld voor zorgprofessionals en de organisaties waarin ze werken. Het bevat concrete aanwijzingen hoe een organisatie om kan gaan met veilig e-mailverkeer.

Deze informatie is natuurlijk ook relevant voor patiënten, hun familieleden en mantelzorgers, maar ook voor leveranciers. De norm bevat concrete eisen die invulling geven aan de drie aspecten van informatiebeveiliging die ook bij e-mailen relevant zijn: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

De norm gaat niet alleen over veiligheid. Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk uitgangspunt om ervoor te zorgen dat oplossingen voor veilige mail ook daadwerkelijk worden gebruikt door zorgverleners en patiënten.

Zorginstellingen kunnen straks op basis van de NTA 7516 gecertificeerd worden.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van juni.

 

Gerelateerde berichten...

X