Internationale database nieuwe geneesmiddelen IHSI moet kosten drukken

Een internationale database voor nieuwe geneesmiddelen moet zorgen dat de kosten worden gedrukt. Dat is de bedoeling van de nieuwe International Horizon Scanning Initiative, IHSI.

Minister Bruins (Medische Zorg) opende vandaag de eerste bijeenkomst van het initiatief. Acht andere landen zijn erbij betrokken. De voorbereidingen voor een aanbesteding van de activiteiten van IHSI zijn in volle gang. De eerste horizon scan-resultaten worden eind 2020 verwacht.

Het nieuwe samenwerkingsverband gaat informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart brengen en met elkaar delen. Zo weten de landen vroegtijdig waar ze aan toe zijn als het gaat om toekomstige dure geneesmiddelen.

 

Vooruit kijken

IHSI verzamelt en analyseert gegevens waardoor landen verder vooruit kunnen kijken en beter voorbereid zijn op de impact van potentieel dure geneesmiddelen. Volgens de deelnemers kan een slimme, transparante database met informatie over nieuwe geneesmiddelen een groot verschil maken.

Het initiatief maakt gebruik van een groot aantal gegevensbronnen, als geneesmiddelenstudies, wetenschappelijke literatuur en financiële gegevens van bedrijven en investeerders in de farmaceutische sector. De samenwerking zorgt voor een betere positie bij nationale onderhandelingen met fabrikanten.

Daarnaast is het onmisbaar om in een vroeg stadium afspraken met andere landen te kunnen maken over gezamenlijke onderhandelingen over nieuwe producten. Voorschrijvers kunnen daardoor vroeg hun richtlijnen aanpassen en de juiste patiënten voor het geneesmiddel identificeren.

 

Drijvende kracht

Bruins is samen met collega-ministers De Block (België) en Harris (Ierland) de drijvende kracht achter het samenwerkingsverband. Ook Denemarken, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Zweden en Zwitserland maken onderdeel uit van het initiatief. Doordat intensief delen van informatie, verwachten zij dat hun positie bij de toegang tot en beprijzing van geneesmiddelen sterk zal verbeteren. Op termijn gaan ook medische hulpmiddelen onderdeel uitmaken van het initiatief.

 

Betaalbaar

Minister Bruins: “Om goed voorbereid te zijn op de komst van nieuwe, veelbelovende maar helaas vaak dure medicijnen is internationale samenwerking ontzettend belangrijk. Ieder land wil namelijk betaalbare en toegankelijke medicijnen voor patiënten. Deze nieuwe samenwerking laat zien dat dit vraagstuk landen bindt en verenigt. En samenwerken begint bij het delen van gezamenlijke informatie om klaar te zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld bij nationale en internationale onderhandelingen. Ik zie dit als een belangrijke stap naar een bredere internationale samenwerking. Daarom kijk ik ernaar uit dat collega’s die nog geen lid zijn in de nabije toekomst zullen toetreden.”

Minister Bruins blijft zich ook na de start van IHSI sterk maken voor de deelname van andere landen. Daarom vinden er gesprekken plaats met andere geïnteresseerde landen.

 

Zorgdata

Deze zomer stelden het CBS en artsenorganisatie Nivel in een onderzoek dat zorgdata moeten worden hergebruikt voor beleid en statistiek.

Volgens beide instanties worden zorggegevens momenteel  alleen gebruikt voor administratieve processen en het zorgproces zelf. Intussen herbergen ze een schat aan informatie voor beleidsonderzoek en statistiek.

 

Gerelateerde berichten...

X