IT-branche profiteert van toegenomen vraag digitale diensten

thuiswerken coronacrisis

De omzet van de sector Technologie, Media en Telecom (TMT) krimpt door de coronacrisis met 6 procent in 2020. Maar hierna ligt herstel in het vooruitzicht. Dat stelt ABN AMRO in een rapport. Tegelijk groeit de IT-markt als kool vanwege de grote groei van digitale diensten.

De verschillen tussen branches zijn groot. Zo houdt de IT-markt, zich ondanks een omzetdaling van 2 procent in 2020, goed staande. Thuiswerken speelt hierin een belangrijke rol. Dit gaf de sterk gedigitaliseerde economie in Nederland in de coronacrisis een extra zetje.

Digitaal ondeerwijs

Deze ontwikkeling kan IT-bedrijven uiteindelijk zelfs structurele voordelen opleveren. Dit kan gebeuren als bedrijven thuiswerken verder faciliteren en diensten als digitaal onderwijs en digitale zorgverlening vaste voet aan de grond krijgen. In dat geval kan de IT-branche structureel hogere resultaten bereiken.

Een snel herstel van de IT-branche (+4 procent in 2021), maakt bovendien de weg vrij voor een relatief spoedig herstel van de hele TMT-sector. Zo verwacht ABN AMRO voor de hele TMT-sector een omzetgroei van 4 procent in 2021. De sector is dan nog niet terug op het niveau van voor de uitbraak van de coronacrisis, maar doet wel een goede stap in die richting.

 

Reclamebranche krijgt harde klap

Vanwege thuiswerken is er grotere behoefte aan netwerkdiensten en uitbreiding van mobiele netwerken. Tegelijkertijd is sprake van een sterke daling van roaming-inkomsten numensen minder reizen.

Ook zal de omzet uit de zakelijke markt waarschijnlijk dalen. Tegelijk biedt de komst van 5G op termijn wel nieuwe kansen. Vooralsnog ligt voor de branche zowel in 2020 (-2 procent) als 2021 (-1 procent) een omzetdaling in het vooruitzicht.

De reclamebranche incasseert de zwaarste klappen (-15 procent). In het tweede kwartaal trokken adverteerders massaal hun campagnes terug. Ook zien drukkerijen (-12 procent) onder meer door afgelaste evenementen reclamedrukwerk wegvallen. ABN AMRO verwacht dat beide branches ruim een jaar nodig hebben om deze klap te boven te komen en in 2021 weer te kunnen groeien, achtereenvolgens met 5 en 2 procent. Zij zijn daarmee nog lang niet terug op het oude niveau.

 

TMT twee gezichten

Hoewel de TMT-sector niet het hardst geraakt wordt door de coronacrisis, zijn ook hier de gevolgen voelbaar. Tegelijkertijd zijn de verschillen tussen de onderliggende branches groot. Dat geldt ook voor de herstelverwachtingen. “Door de sterk wisselende effecten die de coronacrisis binnen de TMT-sector heeft, wordt het beeld van een sector met twee gezichten nog eens versterkt. De pijn is veruit het grootst onder de reclamebureaus, met een marktkrimp van zo’n 15 procent. Het kan nog enkele jaren duren voordat deze markt volledig is hersteld”, vertelt Ingrid Laane, Sector Econoom TMT van ABN AMRO. “Voor IT-bedrijven is het beeld echter volledig anders: zij voelen de pijn in 2020, maar deze wordt verzacht doordat de samenleving meer op digitale middelen leunt. Dit levert mogelijk zelfs structurele voordelen op en de verwachting is dan ook dat de IT-branche in 2021 alweer ruim boven de pre-coronaniveaus zal zitten.”

 

Gerelateerde berichten...

X