Kabinet richt startup en scale-upbeleid op deep tech en marktkapitaal

technologie

Het kabinet wil de komende jaren extra stappen zetten om het Nederlandse startup- en scale-up ondernemingsklimaat verder te verbeteren. Dat gaat gebeuren met vijf plannen voor financiering, talent, techbanen, doorgroei naar scale-ups en focus op kennisintensieve startups, ofwel deep tech.

De ministerraad ging vrijdag akkoord met het voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Ook was er instemming voor de herbenoeming van Constantijn van Oranje als Special Envoy (gezant).

Om aan de Europese top te blijven, moet er meer financiering uit Nederland zelf en de EU beschikbaar komen voor de scale-upfase. En moet de focus liggen op kennisintensieve startups die onderzoek omzetten in bedrijvigheid, omdat daar de beste groeikansen liggen. Institutionele beleggers zijn hierin een onmisbare schakel, maar ontbreken te vaak. Het kabinet gaat hen samen met durfkapitaalfondsen mobiliseren.

Ook heeft het kabinet 38 miljoen euro vrijgemaakt om de regeling ‘Vroege fase-financiering’ voort te zetten. Deze Seed Capital-regeling van het ministerie van EZK krijgt bovendien vaker een inzet op deep tech. Daarnaast zet de minister in op het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen financiers, zodat startende ondernemers financiering eenvoudiger kunnen vinden.

Focus op groeimarkten

De kabinetsinzet richt zich ook op voldoende beschikbaar talent. Daarom komt er dit jaar een aantrekkelijke regeling voor medewerkersparticipatie. Daarnaast moet dit leiden tot een hoger aantal Nederlandse techbanen en meer startups die doorgroeien naar scale-ups. Voor deze inzet komen kwantitatieve doelstellingen, waarbij de nadruk gaat liggen op groeimarkten als energie, biotechnologie, circulariteit, quantum en fotonica.

Eerder deze maand kondigde minister Adriaansens al aan om in plaats van dit jaar te stoppen, nog drie jaar langer door te gaan met het tijdelijke aanjaagprogramma Techleap.nl. Dit initiatief van EZK en andere organisaties moet sinds 2015 zorgen dat startups en scale-ups collectief in Nederland een betere toegang hebben tot kapitaal, markten en kennis en een netwerk om samenwerking, innovatie en uiteindelijk groei van ambitieuze technologiebedrijven mogelijk te maken.

Special Envoy

Voor het aanjaagprogramma zelf was eerst jaarlijks 1 miljoen euro, vervolgens 8,75 miljoen euro en nu 5 miljoen euro budget beschikbaar. Techleap.nl gaat de kabinetsambitie in haar programma als speerpunt opnemen en. De organisatie heeft nu ook de mogelijkheid om privaat kapitaal aan te trekken voor uitvoering van de programma’s. Constantijn van Oranje is tot 2026 opnieuw de Special Envoy.

Minister Adriaansens: “Constantijn van Oranje is de afgelopen jaren met zijn kennis en ervaring van grote waarde geweest om Nederland op de kaart te zetten. Techleap.nl heeft in die periode substantiële verbeteringen gerealiseerd. De Special Envoy is onverminderd ambitieus om te helpen het Nederlandse startup en scale-up ondernemingsklimaat de volgende stap te laten zetten en leidend te houden in Europa.”

10.000 startups in Nederland en meer dan 135.000 techbanen

Volgens de toonaangevende, Genome Ranking uit 2022 staat Nederland nu op positie 14 wereldwijd als het gaat om het startupklimaat, eerste in de Europese Unie (nog voor Berlijn, Duitsland) en totaal tweede in Europa na Londen (Verenigd Koninkrijk).

Er zijn in Nederland ruim 10.000 startups waaronder meer dan tien met een waarde van boven de 1 miljard dollar. De Nederlandse sector is goed voor ruim 135.000 techbanen. Onder de meer dan 10.000 startups bevinden zich ongeveer 1.400 zogenoemde deep tech bedrijven: kennisintensieve startups die hoogwaardige (technologische) kennis vanuit bijvoorbeeld universiteiten combineren met onderzoek, ontwikkeling en productie. Circa 21% van de Nederlandse startups groeit door naar een scale-up.

Deze bedrijven ontwikkelen producten of bieden diensten aan voor bijvoorbeeld de energietransitie, mobiliteit, biotechnologie, nanotechnologie, digitale (financiële) platforms, quantum, gezondheidszorg, circulariteit van grondstoffen en producten.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X