KIVI achter brandbrief aan Kabinet van FME en FNV

banen

Terecht luidde ondernemersorganisatie FME samen met vakbond FNV op 16 november de noodklok over het tekort aan technisch personeel in ons land. Het KIVI Koninklijk Instituut Van Ingenieurs draagt graag bij aan de gecoördineerde aanpak uit de brief.

Alleen door een gecoördineerde aanpak kan Nederland de komende decennia voldoende technisch personeel opleiden. Zo kun je bijvoorbeeld de energietransitie te verwezenlijken en aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

“Het tekort aan technisch opgeleid personeel beslaat de hele technieksector, van installateurs tot ingenieurs, en raakt daarmee alle niveaus van de technische opleidingsketen, van mbo tot wetenschappelijk onderwijs én het bedrijfsleven. Dat vraagt om gecoördineerde actie”, stelt Rob Mudde, lid van het KIVI-hoofdbestuur en Vice Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft.

Motie

Eerder deze maand riep een motie in de Tweede Kamer al op tot een analyse van de effectiviteit van huidige initiatieven om het personeelstekort in de technieksector op te lossen. Dit zou moeten dienen als basis voor een aanvalsplan waarmee een nieuw kabinet snel de tekorten in de technische sector structureel kan oplossen.

“Het is goed dat de politiek nu ook tot dit inzicht is gekomen, want zonder voldoende technisch personeel kunnen we de dringende maatschappelijke opgaven van deze tijd niet het hoofd bieden. Dat is een probleem van de hele samenleving”, aldus Mudde.

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland en bestaat sinds 1847. KIVI zet zich in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening, zichtbaarheid van hun werk en het leggen van verbindingen tussen ingenieurs en de samenleving. Zij werkt met dit doel samen met de technische industrie, kennisinstellingen, het hoger onderwijs en wereldwijd met andere beroepsorganisaties voor ingenieurs.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...