Kwaliteitsstandaard WEGIZ niet af: start wordt later

digitale gegevens digitaliseringsstrategie elektronische gegevensuitwisseling opensocurce-wallet

De kwaliteitsstandaard onder de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) is nog niet klaar. Daardoor loopt de eerste gegevensuitwisseling onder de WegiZ flinke vertraging op. Hoe lang het gaat duren is ook nog niet bekend.

De zogeheten Basisgegevensset zorg die elektronische uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen en specialisten regelt zou op 1 juli klaar moeten zijn, maar dat gaat dus niet lukken, schrijft minister Helder in een Kamerbrief. Na de zomer hoort de Tweede Kamer volgens de minister wanneer deze Basisgegevensset zorg (BgZ) wel klaar is.

De gegevensuitwisseling is een uitvloeisel van het Integraal Zorgakkoord (IZA), die bepaalt dat de gegevensuitwisseling moet standaardiseren. Het idee is dat elektronische informatieuitwisseling tussen allerlei soorten zorgaanbieders minder fouten en snellere behandeling oplevert. Het moet de zorg niet alleen veiliger maken en zorgen voor minder werkdruk onder zorgverleners.

WegiZ

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) maakt het mogelijk specifieke gegevenssets aan te wijzen die verplicht elektronisch moeten verlopen. Dat zijn bijvoorbeeld beeldbeschikbaarheid, verpleegkundige overdracht, medicatieoverdracht en acute zorg.

De eerste verplichte dataset waarvan de uitwisseling elektronisch moet verlopen is de overdracht van de Basisgegevensset zorg (BgZ) tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg. Maar juist daar loopt het dus spaak. De betrokken partijen hebben twijfels over een aantal zaken rond de benodigde kwaliteitsstandaard (BgZ7). Of dat na de zomer, als de Kamer de informatie moet krijgen, is opgelost is nog niet duidelijk.

Overigens gaan deelinitiatieven onder zorginstellingen wel gewoon door.

Lees ook:
  • Werk aan de Weg(iz)
  • JAM – Just Another Methodology

Gerelateerde berichten...