Merendeel publieke organisaties digitaal onvolwassen

kind achter laptop

Slechts 9 procent de publieke organisaties wereldwijd presteert uitmuntend wat betreft het moderniseren van IT-systemen in de backoffice ter bevordering van de samenwerking en productiviteit. Dat blijkt uit het onderzoek State of the Digital Nation van Unit4. Hiervoor werden ruim 600 beslissers bij diverse Europese en Noord-Amerikaanse overheidsinstellingen ondervraagd. De overgrote meerderheid (76%) zegt tot de categorie van voorzichtige volger of enthousiaste overweger te behoren. Dit suggereert dat er nog een lange weg moet worden afgelegd voordat digitale transformatie alle hoeken van de publieke sector heeft bereikt.

Verenigd Koninkrijk heeft meeste voortgang

Wat de resultaten per land betreft loopt Zweden (40%) wereldwijd voorop in de transformatie van backofficesystemen, gevolgd door België (39%) en de Verenigde Staten (31%). Canada (11%) boekt daarentegen de minste voortgang met de digitale transformatie. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van het hoogste percentage (56%) gedeeltelijk voltooide digitale transformatieprojecten voor backofficesystemen.

Data handmatig invoeren

Het State of the Digital Nation-onderzoek wijst erop dat publieke instellingen belangrijke obstakels moeten overwinnen om een succesvolle digitale transformatie te kunnen waarborgen. 41 procent van alle wereldwijde publieke instellingen zegt dat de datacompatibiliteit binnen hun organisatie ingrijpende verbeteringen behoeft. 16 procent zegt dat er veranderingen over de gehele linie nodig zijn. Nog eens 38 procent geeft aan dat informatie momenteel handmatig wordt ingevoerd in applicaties aan de hand van papieren documenten. 43 procent zegt dat data handmatig vanuit het ene systeem wordt geëxporteerd en in het andere wordt geïmporteerd.

Onvoldoende vaardigheden

De overgrote meerderheid van respondenten (86%) is daarnaast van mening dat hun werknemers niet beschikken over de vaardigheden en het opleidingsniveau die nodig zijn voor de digitale transformatie van hun backofficesystemen.

Overstappen naar cloud

Het onderzoek laat zien op welke aspecten publieke instellingen hun focus richten voor het verbeteren van processen en de efficiëntie van backofficesystemen. De drie topprioriteiten zijn overstappen naar de cloud (50%), tools voor databeheer (49%) en tools voor real-time rapportage (47%). Aan artificial intelligence wordt de laagste prioriteit toegekend (36%).

Gerelateerde berichten...

X