Miljoenensubsidie voor onderzoek algoritmische samenleving

ai OpenAI

De Universiteit van Amsterdam krijgt een miljoenensubsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar de algoritmische samenleving. Het gaat om 21,3 miljoen euro.

De toekenning maakt deel uit van het programma Zwaartekracht. Zeven consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen daarbij in totaal 142,7 miljoen euro. Minister Dijkgraaf (OCW) stelt deze financiering beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoekers die op hun gebied in de wereldtop kunnen meedoen.

Het onderzoek rond de algoritmische samenleving wordt niet alleen uitgevoerd door het UvA. Ook de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University en Technische Universiteit Delft werken eraan mee. Het project wordt geleid door UvA-universiteitshoogleraren Natali Helberger en Claes de Vreese. Het onderzoekt de implicaties van het groeiende gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en Artificial Intelligence (AI). De toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van.

Dit soort gevolgen en hoe je dat herkent en voorkomt, zijn deel van dit onderzoek. Het toenemende gebruik van AI en digitale technologieën heeft dus tal van juridische, ethische, maatschappelijke en democratische implicaties. Helberger en De Vreese onderzoeken in het project samen met collega-wetenschappers  hoe je in de ontwikkeling van (semi-) geautomatiseerde processen, waaronder Artificial Intelligence, publieke waarden en mensenrechten kunnen waarborgen.

Fundamentele rechten en publieke waarden

Helberger: “De Zwaartekracht-financiering voor ons programma is een enorme kans om baanbrekende, interdisciplinaire inzichten te ontwikkelen die de ‘algoritmische samenleving’ zullen helpen om onze fundamentele rechten en publieke waarden te beschermen en de noodzakelijke kaders voor governance tot stand te brengen.”

De Vreese: “Goed, interdisciplinair en systematisch onderzoek naar hoe digitale technologieën burgers en gebruikers beïnvloeden in verschillende sectoren is hard nodig om een gezonde algoritmische samenleving met heldere spelregels te kunnen waarborgen.’

Nationaal consortium

Helberger is universiteitshoogleraar Law and Digital Technology, with special emphasis on Artificial Intelligence; De Vreese is universiteitshoogleraar Artificial Intelligence and Society. Ze werken al geruime tijd samen, onder meer in het AI, Media & Democracy Lab van de onderzoeksteams Human(e) AI en ICDS – Information, Communication and the Data Society.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...