Monitor nummeruitgifte 2021

telecom mast

Hoewel het aantal toegekende 06-nummers licht daalt, blijft de vraag naar 06-nummers groot. Het uitgiftepercentage van 06-nummer is 87,53 procent. Dat blijkt uit de Monitor Nummeruitgifte van 2021. Dit geeft een overzicht van alle telefoonnummers die in Nederland in gebruik zijn, en van alle beschikbare telefoonnummers per 31 december 2021.

Het aantal toegekende informatie- en abonnee-informatienummers vertoont al jaren een dalende trend. Om misbruik te voorkomen is de ACM streng bij het beoordelen van aanvragen voor informatienummers en houdt scherp toezicht op het gebruik van deze nummers.

In de nummerplannen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat welk telefoonnummer voor welk doel gebruikt mag worden. Op basis hiervan kent de ACM nummers toe aan bedrijven en organisaties, en is er toezicht op het gebruik.

Lichte daling

Het aantal toegekende 06-nummers daalt licht. Desondanks blijft de vraag naar die nummers
groot. Vanwege het hoge uitgiftepercentage (87,53%) is er sprake van een strikte toetsing bij
de uitgifte van mobiele nummers om uitputting van de mobiele nummervoorraad te
voorkomen.

Het aantal toegekende informatie- en abonnee-informatienummers vertoont al jaren een
dalende trend. De ACM is streng aan de poort bij het beoordelen van aanvragen voor
informatienummers om misbruik te voorkomen, en houdt scherp toezicht op gebruik van
deze nummers.

De focus in het toezicht en de handhaving ligt de afgelopen jaren op voorkomen en aanpakken van misleiding bij doorschakeldiensten. De ACM heeft in 2021 met het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) verkend hoe
je consumentenschade nog beter kunt voorkomen. EZK wil daarom een verbod op betaalde doorschakeldiensten
in de 090x-reeksen, en de Regeling universele dienstverlening. De eindgebruikersbelangen moeten beter worden behartigd en er moeten aanvullende kwaliteit- en transparantiemaatregelen komen voor doorschakeldiensten via 18xy-nummers.Deze aanpassingen gaan waarschijnlijk dit jaar nog gelden.

Herbestemming nummers voor toegang tot internet

De vraag naar en uitgifte van nummers bestemd voor toegang tot internet is al jaren heel laag. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bijna alle toegekende nummers voor toegang tot internet niet meer in gebruik zijn. Dit komt door de beschikbaarheid van  voldoende technologische alternatieven. De ACM begon in 2020 met het terughalen van de 06760-nummers om de
nummerreeks op te schonen. Sinds 1 oktober 2021 zijn er geen 06760-nummers meer in
gebruik.

In april 2022 verdween de laatste toekenning van 06760-nummer, zodat EZK deze nummerreeks kan herbestemmen De ACM beveelt ook aan om nummerreeksen voor videotex en toegang tot datadienstentoegang tot internet te herbestemmen naar mobiele telefonie om ruimte te creëren in de 06-reeks voor reguliere mobiele nummers.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X