Multibandveiling op 29 juni van start

5G antennemast 5G-frequenties

De veiling van frequenties voor onder andere 5G de zogeheten Multibandveiling, gaat op maandag 29 juni van start. Agentschap Telecom, dat de digitale veiling organiseert, heeft de afgelopen periode de aanvragen beoordeeld. Inmiddels weten de aanvragers wie er aan de veiling mag deelnemen.

De veiling start op 29 juni, maar een einddatum is niet te geven. Het is namelijk niet te voorspellen hoe lang de veiling gaat duren. Zolang de vraag groter is dan het aanbod gaat de veiling door.

De prijs per vergunning wordt wel steeds hoger om op enig moment tot een afloop te komen. De veilingmeester ‘hamert’ digitaal af door op de knop ‘goedkeuren’ te drukken. Op het moment dat de veiling is afgerond, worden de winnende partijen, de door hun gewonnen vergunningen en totaalprijzen bekend gemaakt.

Ter voorbereiding organiseerde het AT begin juni een speciaal webinar en een proefveiling voor de deelnemers. Het gaat om de veiling van de frequenties 700 MHz- 1400 MHz en 2100 MHz. Daarmee komt ruimte beschikbaar om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen.

Basis

Hoewel deze veiling in de volksmond de 5G-veiling heet, wordt er dus meer geveild dan dat. In werkelijkheid is een deel van de te veilen frequentieruimte, namelijk de 700 MHz, internationaal aangewezen als band voor 5G. Alle frequentiebanden worden technologieneutraal uitgegeven. De vergunninghouder kan daarmee zelf bepalen hoe hij ze in de toekomst inzet, bijvoorbeeld voor 3G, 4G of 5G.

Aan de 700 MHz-vergunningen wordt een dekkings- en snelheidseis verbonden. Deze eis geldt op het moment dat een vergunninghouder 2 700 MHz-vergunningen heeft én 800- of 900 MHz vergunningen heeft. Dit betekent dat twee jaar na de vergunningverlening in iedere gemeente buitenshuis een dekking van 98% moet zijn gerealiseerd.

Met de snelheidseis moeten de vergunninghouders zorgen dat consumenten buitenshuis in 2022 binnen de gebieden van de dekkingseis gemiddelde snelheden van bijna 140 Mbps kunnen ervaren, en in 2026 van bijna 180 Mbps. Gebruikers kunnen supersnel browsen en audio en (standaard kwaliteit) video streamen. Binnen de Europese Unie behoort dit tot één van de meest ambitieuze snelheidseisen.

 

Toekomstbestendig

De veiling verloopt volledig elektronisch. De deelnemers aan de veiling en de veilingmeester zitten dus fysiek niet bij elkaar. Biedingen worden online gedaan vanaf een zelfgekozen locatie. Door biedrondes verdeeld over twee fasen, verkrijgen deelnemers vergunningen voor specifieke plekken in de drie verschillende frequentiebanden. Om voldoende concurrentie in de markt te houden, mogen de deelnemers over maximaal 40% van het totaal aan beschikbare frequenties beschikken. Dat is inclusief de eventuele frequentieruimte die deelnemers nu al bezitten. Hierdoor is Nederland ook in de toekomst verzekerd van voldoende kwaliteit en redelijke prijzen als het gaat om snelle en betrouwbare mobiele communicatie.

 

Gerelateerde berichten...

X