Nederland start bouw GPT-NL

ChatGPT generatieve AI Rapid Response Team GPT-NL

Als alles goed gaat heeft Nederland volgend jaar een eigen AI-chatbot: GPT-NL. Het wordt een eigen open taalmodel. Volgens de bouwende instanties is dit nieuwe model nodig voor ontwikkelen, versterken en bestendigen van de digitale soevereiniteit.

Non-profitpartijen TNO, NFI en SURF gaan samen het model ontwikkelen om zo een belangrijke stap te zetten richting transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI naar Nederlandse en Europese waarden en richtlijnen. GPT-NL heeft respect voor het eigenaarschap van data. Financiering van het model kom van het ministerie van EZK. Het gaat om een bedrag van 13,5 miljoen euro toegezegd.

Stimulans voor onderzoek

Nederland zet hiermee een belangrijke stap in de ontwikkeling van publieke expertise en ervaring op het gebied van generatieve AI-taalmodellen. Een eigen open taalmodel verstevigt de expertise. Het betekent daarnaast een stimulans voor onderzoek en innovatie in AI.

GPT-NL wordt een virtuele faciliteit die open staat voor partners die met data en kennis willen bijdragen of die toepassingen willen ontwikkelen op basis van GPT-NL. Je kunt het daarom goed inzetten bij academische instellingen, zowel door onderzoekers als overheden. Het stelt hen in staat taalmodellen in het algemeen inclusief specifieke toepassingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs, dienstverlening en talrijke andere domeinen te onderzoeken en uit te proberen. Zo draagt GPT-NL bij aan meer openheid, transparantie en bescherming van de dataprivacy van gebruikers.

De uitvoering van het plan bestaat uit twee fases. In het eerste jaar staat de concrete ontwikkeling van het Nederlandse taalmodel centraal. Daarbij is ook de academische sector actief bij betrokken. De vervolgfase is die van exploitatie, waarbij voor de voorziene computerkracht een connectie met de nationale supercomputer is voorzien.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...