Nierschadedashboard Santeon biedt patiënten overzicht

zorgmedewerkers kijken op tabletdigitale zorg thuis

Een nieuw nierschadedashboard van de Santeon-ziekenhuizen moet nierpatiëntenmeer overzicht bieden. Het zorgt dat nierpatiënten goed voorbereid het gesprek met hun arts kunnen aangaan,. Via het dashboard zien patiënt en zorgverlener in één overzicht wat de uitkomsten van onderzoeken en ingevulde vragenlijsten zijn. Patiënten kunnen er van tevoren vragen voor hun zorgverlener in opschrijven. Dit moet het samen beslissen over de juiste behandeling sneller en makkelijker maken en onnodige nierschade voorkomen.

“Het dashboard geeft mij inzicht in het verloop van mijn aandoening. Voorheen schreef ik alles op een briefje dat ik dan meenam naar het spreekuur. Nu krijg ik een week van tevoren een mail en kan ik al mijn vragen kwijt.” aldus Remi, patiënt in het Maasstad Ziekenhuis.

Ook behandelend artsen gebruiken het dashboard graag. “Met dit dashboard kan ik het gesprek in de spreekkamer beter ondersteunen. Ik ben goed voorbereid omdat de patiënt van tevoren heeft aangegeven wat hij of zij wil bespreken. Zo kunnen we beter beslissen.” Iris Verberk, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis:

Reumapatiënten

Het dashboard nierschade is een doorontwikkeling van het eerder ontwikkelde dashboard voor reumapatiënten in het Maasstad Ziekenhuis. Het dashboard kwam samen met nierpatiënten, de zeven Santeon ziekenhuizen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland ontwikkeld. Daarnaast zijn inhoud en verwijzingen afgestemd met Nieren.nl.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X