Nieuw handboek e-consult van LHV en Nictiz moet schroom wegnemen

arts met tablet

Het e-consult is nog niet populair bij huisartsen. Het aantal op die manier gevoerde consulten met patiënten valt tegen. Met de publicatie van het handboek ‘E-consult, hoe regelen we dat?’ moet het aantal virtuele consulten omhoog gaan.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan secretaris-generaal van VWS en voorzitter van het Informatieberaad Zorg, Erik Gerritsen. Het handboek is beschikbaar voor zowel pc’s als  mobiele apparaten.

 

Onbekendheid

Volgens de samenstellers LHV, NHG en Nictiz is gebrek aan kennis en onbekendheid de voornaamste oorzaak van de tegenvallende resultaten. Hun mening wordt gesteund door de uitkomsten van de eerder uitgebrachte eHealth-monitor 2017. Het nieuwe handboek moet hier iets aan doen.

Bijkomend probleem is ook de onbekendheid van patiënten met de nieuwe consult-vorm. En vaak weten ze ook niet wat er in hun eigen huisartsenpraktijk mogelijk is. Het handboek geeft concrete adviezen over zowel toepassing, opschaling als betere voorlichting aan patiënten.

 

Declareren

Het handboek besteedt speciale aandacht aan de manier waarop dergelijke consulten gedeclareerd mogen worden. Huisartsen mogen voor een e-consult een hoger tarief berekenen dan een telefonisch consult.

Wat een arts in rekening mag brengen is afhankelijk van welke zorg geleverd wordt en de tijd die het e-consult in beslag neemt. Dit zal per patiënt enigszins verschillen. Maximaal zal het neerkomen op het tarief van een dubbel consult. Dat beslaat ongeveer twintig minuten.

 

Gerelateerde berichten...

X