Nieuwe AI Coalitie van bedrijven, instituten en overheden

Bedrijven, instituten en overheden lanceren in oktober de nieuwe Nederlandse  AI Coalitie. Deze coalitie moet zorgen voor een gezamenlijke aanpak rond het succesvol implementeren van kunstmatige intelligentie. Dat maakt NLdigital, het voormalige Nederland ICT, bekend.

Het idee komt van de Tasforce AI. Kartrekkers zijn MKB-Nederland, VNO-NCW, TNO, de VSNU en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verder doen grote bedrijven als IBM, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize en Topteam Dutch Digital Delta mee aan het initiatief.

 

Versnipperd

De coalitie heeft al wel het position paper ‘Samen bouwen aan onze (digitale) toekomst met Artificiële Intelligentie’ uitgebracht. Daarin komt vooral naar voren dat alle versnipperde AI-initiatieven en onderzoekscentra zoveel mogelijk samenwerken en verbinden. Betere samenwerking is een van de kerndoelen.

Ook moet er ruimte komen voor meer dan 400 extra onderzoekers. Het nieuwe centrum moet verder zorgen dat iedereen slimmer en verantwoordelijker data gaat delen en gebruiken. Zo kun je komen tot nieuwe toepassingen in sectoren bijvoorbeeld de water-, de zorg- en de agrosector.  en waar we echt nog een voorsprong kunnen opbouwen’, aldus de initiatiefnemers.

 

Topcentrum

Gezamenlijk wil de coalitie zich inspannen om een Europees topcentrum voor AI-onderzoek naar Nederland te halen. Dit kan volgens NLdigital de relatief goede uitgangspositie van Nederland op AI-terrein verder versterken. Dat kan ook werken als een magneet voor nieuw talent en nieuwe bedrijvigheid.

Verder moet Nederland inzetten op een grootschalig om- en bijscholingsprogramma. De verwachting is namelijk dat circa 3 miljoen Nederlanders een bijscholing nodig hebben nu de ontwikkelingen rondom AI onze manier van werken drastisch gaan veranderen komende jaren.

Het huidige scholingsaanbod speelt hier volgens de coalitie bij lange nog niet op in. Slechts 10% van de scholing is nu bijvoorbeeld gericht op noodzakelijke digitale vaardigheden.

De coalitie wil Nederland op AI-gebied sterk maken nu tal van landen een voorsprong nemen bij aantrekken van talent en de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen.

 

Gerelateerde berichten...

X