Nieuwe online module gezondheidsvaardigheden

zorg puzzel EPD

Speciaal voor patiëntenorganisaties, cliëntenraden en andere organisaties is er nu een online module over het bereiken, betrekken en vertegenwoordigen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze online module is vrij toegankelijk.

Een kwart van de volwassenen heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en toe te passen. Ongeveer een kwart van de mensen heeft problemen met vinden, begrijpen of toepassen van informatie bij beslissingen over gezondheid. Deze groep mensen is heel divers. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die laaggeletterd zijn, voor wie Nederlands de tweede taal is, mensen met een laag opleidingsniveau en ouderen. Maar vergeet niet: gezondheidsvaardigheden zijn ook afhankelijk van de situatie. Als je net slecht nieuws hebt gehad, neem je informatie moeilijker op. Dat betekent dat iedereen baat heeft bij toegankelijke informatie.

“Echt een grote groep mensen heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Het zijn er veel meer dan je denkt,’ vertelt Josine van der Kraan, adviseur patiëntbelang bij de Patiëntenfederatie. “Het begint al bijvoorbeeld dat mensen de weg niet kunnen vinden in het ziekenhuis, of dat ze een uitnodigingsbrief niet begrijpen. Maar het gaat ook om het niet goed begrijpen van de uitleg van de arts in de spreekkamer. Hierdoor gebeuren ook veel medicatiefouten.”

Patiëntenorganisaties

Josine van der Kraan is heel blij met de nieuwe online module. ‘We krijgen veel vragen over dit onderwerp. Patiëntenorganisaties willen graag álle mensen uit hun doelgroep bereiken, maar de kans is groot dat ze een groot deel nu niet bereiken. Hier is nog veel te doen. Organisaties weten niet altijd hoe ze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden dan wel kunnen bereiken en betrekken. Om te zorgen dat medewerkers en vrijwilligers zelf deze kennis krijgen, is de online module gemaakt, met filmpjes en praktische handvatten. Iedereen kan hier zelf mee aan de slag.”

Het gaat om meer dan alleen toegankelijke voorlichting. “Vaak is er wel aandacht voor het toegankelijk herschrijven van folders en informatie op de website. Maar het is breder dan dat”, zegt Van der Kraan. Bijvoorbeeld: Wat leeft er onder deze doelgroep? Zijn er ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vertegenwoordigd in je panel of focusgroep? En zijn ze ook actief binnen je organisatie? Hoe kun je hen meer betrekken? Vertegenwoordig je bij patiëntenparticipatie ook deze groep? Al deze vragen komen in de online module aan de orde. Hij is daarom niet alleen belangrijk voor communicatiemedewerkers, maar ook voor belangenbehartigers, gespreksleiders of vrijwilligerscoördinatoren.

Nieuwe cursus

Aansluitend op deze vrij toegankelijke online module is er een cursus ‘Communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’ in de maak. Deze wordt samen met PGOsupport en een aantal kankerpatiëntenorganisaties ontwikkeld en komt in het najaar in de cursusagenda van PGOsupport. Interesse? Blijf hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief van PGOsupport.

De online module is gemaakt in het programma Uitkomstgericht zorg. In het hele programma is aandacht voor toegankelijke communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De online module is ontwikkeld door Pharos, PGOsupport en Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met Nierpatiënten Vereniging Nederland, Hematon en de Parkinson Vereniging. Pharos werkt als expertisecentrum gezondheidsverschillen aan toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor iedereen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...