8 miljoen ICT-specialisten in de EU: 80% is man

8 miljoen ICT-specialisten in de EU: 80% is man

In de EU werken in 2014 bijna 8 miljoen ICT-specialisten. Meer dan 80% van hen is man. In Nederland ligt dat percentage nog hoger: 87.4%. De cijfers komen van een recente analyse van de Europese beroepsbevolking van het statistiekbureau van de EU, Eurostat. Naast man is het leeuwendeel ook hoog opgeleid (56.5%).

De helft van alle ICT-specialisten in de hele EU werkt in Finland, de minste in Griekenland. Daarnaast scoren in 2014 Groot Brittannië Duitsland en Frankrijk hoog met het aantal ICT-werknemers.

ICT’ers vertegenwoordigen inmiddels 3,7% van de totale beroepsbevolking in Europa. In Nederland werkt 5.0% van de beroepsbevolking in de ICT.  Dat aantal zal nog groeien is de verwachting, evenals de moeite die bedrijven moeten doen om goede mensen binnen te halen. Volgens Eurostat heeft inmiddels zeker 40% van de Europese bedrijven problemen met de werving van goed ICT-personeel.

Over het algemeen was een meerderheid van de Europese ICT’ers niet alleen man, maar ook onder de 35. Uitzondering daarop is onder andere Nederland. Ook Denemarken, Zweden, Finland, Groot Brittannië, Luxemburg en Ierland hoorden in 2014 tot de uitzonderingen met relatief meer ict’ers boven de 35 jaar.

Moeilijk vervulbare vacatures
Vacatures voor ICT’ers zijn het moeilijkst te vervullen in Tsjechië en Luxemburg. In dat jaar had 1 op de 3 bedrijven moeilijk vervulbare ICT-vacatures. Spanje en Portugal vormen gunstige uitzonderingen met ‘slechts’ 14% en 21%. Nederland heeft 53% moeilijk vervulbare vacatures en hoort daarmee tot de subtop.